Alusharidus loob tuleviku!

Meie lastehoiud ootavad 1,5-3a lapsi, alusta juba homsest!

Vaata lähemalt

Alusharidus loob tuleviku!

Esimene hariduse aste annab aluse kõikidele järgnevatele astmetele ning mõjutab inimese õppimisvõimet, käitumist, tervist ja hakkamasaamist kogu järgneva elu.

Oleme 2003. aastast tegutsev lapsekeskne organisatsioon ja täna on meie tegemiste hulgas Tallinnas, Harjumaal ja Tartus 2 lasteaeda, 12 lastehoidu (sh Montessori, rahvusvaheline ja õuelastehoid), huvikool ning interaktiivne õppekeskkond DigiLa.eu. Pakume lastele vanuses 0-7 eluaastat alusharidust, lapsehoiuteenust, tugiteenuseid ning huvitegevust.

Iga laps on unikaalne. Tema anded, tugevused ja huvid leiavad meie juures märkamist ja neid toetatakse. Oleme lapsevanemale partner ning toetame ja arendame last tema parimaid huvisid silmas pidades.

Peame oluliseks lapsest lähtuvat lähenemist ning eesmärgistatud ja süsteemset õpiprotsessi. Rakendame muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammiprojektõpet, STEAM- ja digiõpet ning uuendusena Montessori pedagoogika suunda.

Alusharidus loob tuleviku

Kogemuslood

Meie asukohad