Särava lapsepõlve algus!

Särava lapsepõlve algus!

Lasteklubi Väike Päike on lastele ja peredele suunatud võrgustik, kuhu kuulub kaks lastaeda Viimsis ja Tartus, üheksa lastehoidu Tallinna kesklinnas, Mustamäel, Laagris, Peetris, Viimsis, Tartus ning Rahvusvaheline lastehoid Tallinnas. Lasteaedades ja lastehoidudes rakendatakse muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi, digiõpet, STEAM- ja projektõpet ning kasutatakse lapse individuaalse arengu jälgimiseks ja info edastamiseks mõeldud infosüsteemi. Väike Päike arendab digilasteaia ja e-õppekeskkonda DigiLa.eu.

Väikese Päikese Huvikoolis on lastele suunatud arendavaid tegevusi alates esimesest elukuust kuni koolieani. Lapse andeid aitavad arendada meie muusika-, loovuse-, tantsu-, robootika-, teaduse-, akrobaatika- ja paljude teiste huviringide tunnid. Lapsevanemad saavad oma lapse arengut toetada käies temaga võimlemas, laulmas, füsio- ja kõneteraapias, massaažis, psühholoogi, eripedagoogi või pedagoogilise nõustaja juures.

Meie asukohad