Alusharidus loeb!

Alusharidus loeb!

Lasteklubi Väike Päike on lastele ja peredele suunatud võrgustik, kuhu kuulub 2 lasteaeda Viimsis ja Tartus ning 11 lastehoidu Tallinna kesklinnas, Kalamajas, Mustamäel, Laagris, Peetris, Viimsis ja Tartus. Lisaks tegutseb Tallinna kesklinnas rahvusvaheline lastehoid. Lasteaedades ja lastehoidudes rakendame muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi, digiõpet, STEAM- ja projektõpet ning kasutame lapse individuaalse arengu jälgimiseks ja lapsevanemale info edastamiseks infosüsteemi Kindiedays.

Arendame digilasteaeda ja koolituskeskkonda DigiLa.eu. Väike Päike kirjastuse alt anname välja alusharidust edendavaid raamatuid ja õppevahendeid.

Väike Päike Huvikoolist leiad lastele suunatud arendavaid tegevusi alates esimesest elukuust kuni koolieani. Lapse andeid aitavad avastada paljud erinevad huviringid muusikast spordini ja robootikast kokanduseni. Uuendusena korraldame Montessori mänguhommikuid kuni 3aastastele lastele koos vanemaga. Lapsevanematele pakuvad tuge mitmed spetsialistid: logopeed, psühholoog, mänguterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, pedagoogiline nõustaja ja massöör.

Meie asukohad