Rahvusvaheline Lastehoid

Rahvusvaheline Lastehoid

2018. aasta septembris avasime Rahvusvahelise Lastehoiu Tallinna kesklinnas kortermaja esimesel korrusel. Lastehoid on 2-rühmaline: soome ja inglise keelt kõnelevate perede lastele.

Vanemhoidja-õppejuht:
Sara Romo
Telefon: +372 58 866 128
Sara Romo

Lastehoiust

Euroopa Liit ja Euroopa Sotsiaalfond toetasid Rahvusvahelise Lastehoiu avamist meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” raames.

  • Ootame silmateri vanuses 1,5-5a.
  • Meie lapsehoidjad on läbinud esmaabi koolituse.
  • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-18.00.
  • Pakume hoidu kuulepingu alusel (poolik või terve päev; 1-5 päeva nädalas).
  • Lastehoius on kindel päevakava koos hommikuringi, liikumis- ja muusikatundidega, käelise tegevuse, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga.
  • Sarnaselt alusharidusele toimuvad arendavad tunnid – võimlemine, muusikatund, kunstitund, keel ja kõne.
  • Loomulikult kuulub päevakavva ka väikese inimese tähtsaim töö – mäng.
  • Hoiul on turvaline õueala mängimiseks ja muudeks õuetegevusteks.
  • Üheskoos tähistame kalendri tähtpäevi ja laste sünnipäevi.

Hinnakiri

Kodukord
Lapsehoiuga kohanemisest

Meie asukoht