Mustamäe Rahvusvaheline Lastehoid

Mustamäe Rahvusvaheline Lastehoid

2024/2025 õppeaastal asub meie Mustamäe Lastehoius tegutsema ka rahvusvaheline rühm 1,5-5-aastastele lastele. Lastehoius on peamiselt kasutusel inglise keel.

Laste päevad on sisustatud lapsest lähtuvate läbimõeldud õppetegevustega nii tubastes hommikuringides kui ka õueskäikude  ajal. Lisaks pakume igapäevaseid arendavaid tegevusi nagu võimlemine, muusika, kunst, keeleõpe ning lõimituna muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.

Lastehoiu juhataja:
Kadri Riiner
Telefon: +372 510 7758
Kadri Riiner

Lastehoiust

  • Ootame lapsi vanuses 1,5-3 a.
  • Pakume lapsest lähtuvat läbimõeldud õppetegevust ja alusharidust. Meil on kindel päevakava koos hommikuringi, arendavate tundide, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga. Iganädalaselt toimuvad arendavad ja eakohased tegevused: võimlemine, muusika, kunst, keel ja kõne.
  • Rakendame muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.
  • Igasse päeva jääb ka piisavalt aega vabaks mänguks.
  • Üheskoos tähistame laste sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi.
  • Lapse päeva tegemiste jagamiseks, arengu kaardistamiseks ja vajaliku info edastamiseks lapsevanemale kasutame infosüsteemi Kindiedays.
  • Väikese Päikese lapsehoidjad on läbinud nõuetele vastava ettevalmistuse, et pakkuda lapsele esimeses kollektiivis lähedust, turvatunnet ja arenemisvõimalust.
  • Kõik meie lapsehoidjad läbivad esmaabi koolituse.
  • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-17.30.
  • Pakume hoidu kuulepingu alusel 2-5 päeva nädalas.

LASTEHOIU HINNAKIRI

Kodukord
Lastehoiuga kohanemisest

Meie asukoht