Digipädevus ja STEAM-õpe

Digipädevus ja STEAM-õpe

Digipädevus on suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Digipädevuste omandamine ja arendamine eeldab digitehnoloogiliste vahendite tundma õppimist. Digivahendite kasutamiseks oleme välja töötanud digirotatsiooni programmi. Programmi raames on iga kuu rühmas üks digivahend, mida lõimitult teiste õppevaldkondadega tegevustes kasutatakse. Programmi käigus tutvuvad lapsed järgmiste vahenditega: Go and Glow robotkilpkonn, Ozobot, Bluebot, helisalvestavad lõksud, Makey Makey, Qobo, LEGO Coding Express, TTS maastikurobot, Sphero Bolt, Matatalab, Dash ja Tale-Bot. Digivahenditega läbiviidud tegevuste tunnikavad moodustavad ideede kogumiku, mis on õppematerjaliks Väike Päike personalile. Oleme koostanud ka Väikese Päikese digipädevuste õppekava (vt allpool), mis aitab süsteemselt toetada ja arendada laste digipädevuste arenemist alushariduse tasemel.

STEAM ehk MATIK õpe haarab endas matemaatikat, inseneeriat, tehnoloogiat, teadust ja kunsti. STEAM-õppe üheks kõige olulisemaks aspektiks on laste kaasamine läbi eluliste praktikate ja tegevuste. Kui laps saab ise käed külge lüüa ja oma vigadest toetavas keskkonnas õppida, kinnistuvad uued teadmised kiiremini ja lihtsamalt. Väike Päike on loonud mängulise ja toetava õpikeskkonna, kus vahendid on lapsele pidevalt saadaval ja lapse loomulik huvi teda ümbritseva maailma vastu areneb järk-järguliselt lähedalasuvast kaugema suunas.