Viimsi Kivi Lastehoid

Viimsi Kivi Lastehoid

Viimsi Kivi Lastehoid avas oma uksed 2023 aasta septembris ja asub Viimsi keskuse vahetusläheduses vaikses eelamurajoonis. Hoiu maja on ühekordne ja ruumid on ehitatud lapsehoiuteenuse pakkumiseks. Õuetegevusteks on suur hoov.

Lastehoiu juhataja:
Mari Sooalu
Telefon: +372 505 6510
Mari Sooalu

Lastehoiust

  • Ootame silmateri vanuses 1,5-3 a.
  • Meie lapsehoidjad on läbinud esmaabi koolituse.
  • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-17.30.
  • Lastehoius on kindel päevakava koos hommikuringi, liikumis- ja muusikatundidega, käelise tegevuse, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga.
  • Sarnaselt alusharidusele toimuvad arendavad tunnid – võimlemine, muusikatund, kunstitund, keel ja kõne.
  • Loomulikult kuulub päevakavva ka väikese inimese tähtsaim töö – mäng.
  • Hoiul on turvaline õueala mängimiseks ja muudeks õuetegevusteks.
  • Üheskoos tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja laste sünnipäevi.
  • Igapäevatöö jagamiseks ja kaardistamiseks ning vajaliku info koondamiseks kasutame infosüsteemi KindieDays. Õpetajal on võimalus iga lapse individuaalset arengut jälgida ning lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

LASTEHOIU HINNAKIRI

Õppekava
Lapsehoiuga kohanemisest

Meie asukoht