Viimsi Õuelastehoid

Viimsi Õuelastehoid

Soosepa majas on meie hoid tegutsenud alates 2013. aastast. Laste tegevused toimuvad peamiselt õues ja ilmastikukindal terrassil, kuid vajadusel on kasutamiseks ka lastehoiuks kohandatud siseruumid avarate mängu- ja magamisruumidega.

Laste päevad on sisustatud lapsest lähtuvate läbimõeldud õppetegevustega nii tubastes hommikuringides kui ka õueskäikude  ajal. Lisaks pakume igapäevaseid arendavaid tegevusi nagu võimlemine, muusika, kunst, keeleõpe ning lõimituna muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.

Lastehoiu juhataja:
Kadri Kaarus
Telefon: +372 503 7408
Kadri Kaarus

Meil on õuemeelne hoid, meile meeldib viibida õues iga ilmaga. Katsume oma nina, käe ja jalaga (talvel kinda ja saapaga) Eestimaa tuult, päikest, vihma- ja lumesadu. Laulame ja tantsime õues, mängime ja õpime õues. Uurime loodust läbi erinevate aastaaegade. Kevadel otsime kivide ja kändude alt ussikesi ja putukaid. Suvel kasvatame maasikaid ja ehitame liivalosse. Sügisel korjame värvilisi lehti. Talvel lükkame lund, sõidame kelguga ja meisterdame jääkaunistusi. Tähistame Eesti rahvakalendri tähtpäevi, teeme lõket ja jõuluajal läheme jõulumatkale. Igapäevaselt hoolitseme meie toreda jänkutüdruku eest.

Õuelastehoiu lastel:

 • Areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime
 • Arenevad vaatlus- ja keskendumisoskused
 • Suureneb füüsiline ja vaimne vastupidavus
 • Suureneb enesekindlus ja usk endasse
 • Tekib positiivne seos loodusega
 • Kasvab uudishimu

Uuringud on tõestanud, et igapäevane rohke õues viibimine toetab lapse motoorika arengut, koordinatsiooni, kompimistundlikkust ja arendab kauguse/sügavuse tajumist. Õues olemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks. Vahetu kogemus looduse (ka linnalooduse) seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku mõtteviisi, loovat mõtlemist, teistega arvestamist ja enda usaldamist.

 • Ootame lapsi vanuses 1,5-3 a.
 • Pakume lapsest lähtuvat läbimõeldud õppetegevust ja alusharidust. Meil on kindel päevakava koos hommikuringi, arendavate tundide, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga. Iganädalaselt toimuvad arendavad ja eakohased tegevused: võimlemine, muusika, kunst, keel ja kõne.
 • Rakendame muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.
 • Igasse päeva jääb ka piisavalt aega vabaks mänguks.
 • Üheskoos tähistame laste sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi. Õuelastehoid asub 500 m meie Viimsi Lasteaiast ja suuremad tähtpäevad tähistatakse koos lasteaiaperega.
 • Lapse päeva tegemiste jagamiseks, arengu kaardistamiseks ja vajaliku info edastamiseks lapsevanemale kasutame infosüsteemi Kindiedays.
 • Väikese Päikese lapsehoidjad on läbinud nõuetele vastava ettevalmistuse, et pakkuda lapsele esimeses kollektiivis lähedust, turvatunnet ja arenemisvõimalust.
 • Kõik meie lapsehoidjad läbivad esmaabi koolituse.
 • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-17.30.
 • Pakume hoidu kuulepingu alusel 2-5 päeva nädalas.

LASTEHOIU HINNAKIRI

Kodukord
Õppekava
Lapsehoiuga kohanemisest
Viimsi Lastehoiu tegevuskava

Lastehoiu pere

 • Kadri Kaarus';
  Kadri Kaarus
  Lastehoiu juhataja
 • Marju Tamm';
  Marju Tamm
  Lapsehoidja
 • Laura Liis Määrits';
  Laura Liis Määrits
  Lapsehoidja
 • Kaili Hütt';
  Kaili Hütt
  Lapsehoidja
 • Marleen Tammela';
  Marleen Tammela
  Lapsehoidja
 • Maive Lille ';
  Maive Lille
  Muusikaõpetaja
 • Pille Allik-Trepp';
  Pille Allik-Trepp
  Võimlemisõpetaja

Meie asukoht