Viimsi Õuelastehoid

Viimsi Õuelastehoid

Viimsi Õuelastehoid asub Pärnamäe külas, Soosepa põik 2a armsas väikeses elumajas. Ruumid on kohandatud vastavalt lapsehoiu vajadustele ning rõõmsate lapsepäraste seinamaalingutega. Soosepa majas on meie hoid tegutsenud alates 2013. aastast.

Õuelastehoid asub 500 m meie Viimsi Lasteaiast ja suuremad tähtpäevad tähistatakse koos lasteaiaperega.

Lastehoiu juhataja:
Kadri Kaarus
Telefon: +372 503 7408
Kadri Kaarus

Meil on õuemeelne hoid, meile meeldib viibida õues iga ilmaga. Katsume oma nina, käe ja jalaga (talvel kinda ja saapaga) Eestimaa tuult, päikest, vihma- ja lumesadu. Laulame ja tantsime õues, mängime ja õpime õues. Uurime loodust läbi erinevate aastaaegade. Kevadel otsime kivide ja kändude alt ussikesi ja putukaid. Suvel kasvatame maasikaid ja ehitame liivalosse. Sügisel korjame värvilisi lehti. Talvel lükkame lund, sõidame kelguga ja meisterdame jääkaunistusi. Tähistame Eesti rahvakalendri tähtpäevi, teeme lõket ja jõuluajal läheme jõulumatkale. Igapäevaselt hoolitseme meie toreda jänkutüdruku eest.

Õuelastehoiu lastel:

 • Areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime
 • Arenevad vaatlus- ja keskendumisoskused
 • Suureneb füüsiline ja vaimne vastupidavus
 • Suureneb enesekindlus ja usk endasse
 • Tekib positiivne seos loodusega
 • Kasvab uudishimu

Uuringud on tõestanud, et igapäevane rohke õues viibimine toetab lapse motoorika arengut, koordinatsiooni, kompimistundlikkust ja arendab kauguse/sügavuse tajumist. Õues olemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks. Vahetu kogemus looduse (ka linnalooduse) seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku mõtteviisi, loovat mõtlemist, teistega arvestamist ja enda usaldamist.

 • Ootame silmateri vanuses 1,5-3 a.
 • Meie lapsehoidjad on läbinud esmaabi koolituse.
 • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-18.00.
 • Pakume hoidu kuulepingu alusel 1-5 päeva nädalas.
 • Lastehoius on kindel päevakava koos hommikuringi, liikumis- ja muusikatundidega, käelise tegevuse, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga.
 • Sarnaselt alusharidusele toimuvad arendavad tunnid – võimlemine, muusikatund, kunstitund, keel ja kõne.
 • Loomulikult kuulub päevakavva ka väikese inimese tähtsaim töö – mäng.
 • Hoiul on turvaline õueala mängimiseks ja muudeks õuetegevusteks.
 • Üheskoos tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja laste sünnipäevi.
 • Igapäevatöö jagamiseks ja kaardistamiseks ning vajaliku info koondamiseks kasutame infosüsteemi KindieDays. Õpetajal on võimalus iga lapse individuaalset arengut jälgida ning lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

Hinnakiri

Kodukord
Õppekava
Lapsehoiuga kohanemisest
Viimsi Lastehoiu tegevuskava

Meie asukoht