Kasutustingimused

Veebikeskkonna lasteklubi.ee leheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutustingimusi.

Autoriõigused
Lasteklubi.ee-s olevad materjalid (blogipostitused, pildid, videod, kujundus jm) kuuluvad Lasteklubile Väike Päike. Materjalide kopeerimine, reprodutseerimine ja avaldamine ilma Lasteklubi Väike Päike nõusolekuta ei ole lubatud.

Väike Päike blogipostituste avaldamine ja refereerimine
Jagame Väike Päike Lasteblogi postitusi hea meelega, kui pead kinni järgnevatest juhistest:

  1. Võid avaldada meie blogipostitusi täies mahus, lisades juurde selgesti nähtava viite nii autorile Lasteklubi Väike Päike kui ka originaalpostituse allikale. Trükiväljaandes on allikaks veebilink www.lasteklubi.ee ja veebiversioonis link originaalpostitusele.
  2. Blogipostituste refereerimisel tuleb avaldada veebilaadress refereeritavale postitusele või vastav viide, mis sisaldab postituse originaalpealkirja, autori nime, ilmumise aega ning väljaande nime, milles postitus esmakordselt publitseeriti.

Jagamine Facebook’i
Väike Päike blogipostituste jagamine Facebook’i on lubatud kasutades postituse all olevat nuppu.

Lasteklubi.ee materjalide kasutamiseks igasugusel muul kujul ainult Lasteklubi Väike Päike kirjalikul nõusolekul: info@lasteklubi.ee.