Enesejuhtimise programmid

Enesejuhtimise programmid

Mida on lastel vaja lastehoius ja -aias õppida, et kasvada õnnelikeks ja edukateks täiskasvanuteks? Arvutamist? Lugemist? Joonistamist? Kindlasti! Aga paljud uurimused näitavad, et enesejuhtimine mängib inimese elus suurt rolli. Lühidalt on enesejuhtimine oskus reguleerida oma mõtteid, käitumist ja tundeid.

Väike Päike psühholoog Olga Luptova ja haridustehnoloog Marii Maamägi on koostanud programmid kahele erinevale vanusegrupile - lastehoid (1,5-3-aastased) ja lasteaed (3-7-aastased).

Õppeprogrammide eesmärgiks on arendada laste enesejuhtimise oskuseid, emotsionaalset sõnavara ning soodustada tunnetest arusaamise oskust.

 

“Saan endaga sõbraks”

1,5-3-aastastele

Programm koosneb tegevustest, mis toetavad laste enesejuhtimise oskuseid, arendavad emotsionaalset sõnavara ning soodustavad tunnetest arusaamise oskuste arengut.

Programm kestab lastehoidudes 3 kuud ning selle raames lapsed mängivad, joonistavad ja räägivad koos õpetajatega ning õpivad seeläbi esmaseid enesejuhtimisoskuseid, enda ja teiste tundeid mõistma ning nendega toime tulema.

Programmi tegevused jagunevad kolmeks temaatiliseks plokiks:

  1.  Super reguleerijad
  2.  Tunnete juhtimine
  3.  Meelerahu

“Saa tunnetega sõbraks”

3-7-aastastele

“Saa tunnetega sõbraks” on õppeprogramm, mis arendab 3-7aastaste laste teadmisi tunnetest ja oskuseid tundeid paremini reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida.

Programm koosneb tegevustest, mis toetavad laste teadmisi enda ja teiste tunnetest, oskuseid tunnetest aru saada ja neid juhtida. Programm algab septembris ning kestab kokku 3 kuud. Selle perioodi jooksul õpivad lapsed enda tundeid paremini mõistma ja juhtima. Paljud uuringud kinnitavad, et sotsiaalsete oskuste ja eriti enejuhtimise arendamine on lapse elus väga olulisel kohal, seega oleme selle Väikeses Päikeses teadlikult fookusesse võtnud.

Programmi raames lapsed mängivad, joonistavad ja räägivad koos õpetajatega ning õpivad seeläbi enda ja teiste tundeid mõistma ning nendega toime tulema.

Programmi tegevused jagunevad neljaks suuremaks alateemaks:

  1.  Nii lai tunnete maailm!
  2.  Tunded on meie elu osa
  3.  Mida enda tunnetega teha?
  4.  Superreguleerijad

Teeme üheskoos teadust!

Mõlema programmi alguses ja lõpus kogume programmis osalevate laste kohta andmeid, mida kasutatakse teaduslikel eesmärkidel ega jagata kõrvaliste isikutega. Andmed aitavad meil eelkõige analüüsida programmi tõhusust. Lapsed täidavad testi ja vastavad mõnele küsimusele suuliselt, psühholoog ja haridustehnoloog vaatlevad rühma tegevusi ning õpetajad ja lapsevanemad täidavad laste kohta küsimustikud.

2020/2021 õa uurimuse tulemused

Õppeaasta oli Väikses Päikses täis tundeid. Lapsed osalesid programmis “Saa tunnetega sõbraks” ning said palju uusi teadmisi ja oskusi. Meil on rõõm teada anda, et ka statistika kinnitab laste oskustes muutuseid!

Programmi eestvedajad Olga Luptova ja Marii Maamägi viisid läbi uurimuse, kus võrdlesid programmis osalenud laste tulemusi kontrollrühma laste tulemustega ning seletasid välja, et “Saa tunnetega sõbraks” programm mõjus positiivselt laste tunnetest arusaamisele, negatiivsete tunnetega toimetulekule ning enesekontrollile. Seega on tehtud tööst tõesõna kasu!

Täisteksti uurimuse kohta leiate siit: UURIMUSE TULEMUSED

Lisainfo:
Olga Luptova
+372 53 091 541
olga.luptova@lasteklubi.ee