Saa tunnetega sõbraks

Saa tunnetega sõbraks

Mida on lastel vaja lasteaias õppida, et kasvada õnnelikeks ja edukateks täiskasvanuteks? Arvutamist? Lugemist? Joonistamist? Kindlasti! Aga paljud uurimused näitavad, et enesejuhtimine mängib inimese elus suurt rolli. Lühidalt on enesejuhtimine oskus reguleerida oma mõtteid, käitumist ja tundeid.

Väike Päike psühholoog Olga Luptova ja haridustehnoloog Marii Maamägi on koostanud programmi, mis toetab ja arendab enesejuhtimise olulist osa - tunnete juhtimist.

“Saa tunnetega sõbraks” on õppeprogramm, mis arendab 3-7aastaste laste teadmisi tunnetest ja oskuseid tundeid paremini reguleerida, neist aru saada ja neid juhtida.

Programm koosneb tegevustest, mis toetavad laste teadmisi enda ja teiste tunnetest, oskuseid tunnetest aru saada ja neid juhtida. Programm algab septembris ning kestab kokku 3 kuud. Selle perioodi jooksul õpivad lapsed enda tundeid paremini mõistma ja juhtima. Paljud uuringud kinnitavad, et sotsiaalsete oskuste ja eriti enejuhtimise arendamine on lapse elus väga olulisel kohal, seega oleme selle Väikeses Päikeses teadlikult fookusesse võtnud.

Programmi raames lapsed mängivad, joonistavad ja räägivad koos õpetajatega ning õpivad seeläbi enda ja teiste tundeid mõistma ning nendega toime tulema.

Programmi tegevused jagunevad neljaks suuremaks alateemaks:

  1.  Nii lai tunnete maailm!
  2.  Tunded on meie elu osa
  3.  Mida enda tunnetega teha?
  4.  Superreguleerijad

Programmi alguses ja lõpus kogume programmis osalevate laste kohta andmeid, mida kasutatakse teaduslikel eesmärkidel ega jagata kõrvaliste isikutega. Andmed aitavad meil eelkõige analüüsida programmi tõhusust. Lapsed täidavad testi ja vastavad mõnele küsimusele suuliselt, psühholoog ja haridustehnoloog vaatlevad rühma tegevusi ning õpetajad ja lapsevanemad täidavad laste kohta küsimustikud.

Lisainfo:
Olga Luptova
+372 53 091 541
olga.luptova@lasteklubi.ee