Peetri lastehoid

Peetri lastehoid

Väike Päike avas Peetri rahulikus elamurajoonis oma esimese hoiumaja 2016.
aastal. Hoid tegutseb kahekordses avaras ja valgusküllases elumajas, mis on kohandatud lapsehoiuks kahele rühmale. Hoidu ümbritseb suur aed erinevate tegevusalade ja pisikese kelgumäega.

Laste päevad on sisustatud lapsest lähtuvate läbimõeldud õppetegevustega nii tubastes hommikuringides kui ka õueskäikude  ajal. Lisaks pakume igapäevaseid arendavaid tegevusi nagu võimlemine, muusika, kunst, keeleõpe ning lõimituna muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.

Hoid keskendub lapse esimese kollektiivi olulisusele, pakkudes väljaõppinud personali toel lapsele lähedust, turvatunnet ja arenguvõimalusi, jättes samas piisavalt aega ka vabaks mänguks.

Lastehoiu juhataja:
Kaisi Kivistu
Telefon: +372 515 1263
Kaisi Kivistu

Lastehoiust

 • Ootame lapsi vanuses 1,5-3 a.
 • Pakume lapsest lähtuvat läbimõeldud õppetegevust ja alusharidust. Meil on kindel päevakava koos hommikuringi, arendavate tundide, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga. Iganädalaselt toimuvad arendavad ja eakohased tegevused: võimlemine, muusika, kunst, keel ja kõne.
 • Rakendame muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.
 • Igasse päeva jääb ka piisavalt aega vabaks mänguks.
 • Üheskoos tähistame laste sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi.
 • Lapse päeva tegemiste jagamiseks, arengu kaardistamiseks ja vajaliku info edastamiseks lapsevanemale kasutame infosüsteemi Kindiedays.
 • Väikese Päikese lapsehoidjad on läbinud nõuetele vastava ettevalmistuse, et pakkuda lapsele esimeses kollektiivis lähedust, turvatunnet ja arenemisvõimalust.
 • Kõik meie lapsehoidjad läbivad esmaabi koolituse.
 • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-18.00.
 • Pakume hoidu kuulepingu alusel 2-5 päeva nädalas.

LASTEHOIU HINNAKIRI

Kodukord
Õppekava
Lastehoiuga kohanemisest

Lastehoiu pere

 • Kaisi Kivistu
  Kaisi Kivistu
  Lastehoiu juhataja
 • Mare Metsniit
  Mare Metsniit
  Lapsehoidja
 • Triin Peekman
  Triin Peekman
  Lapsehoidja
 • Kelly Vahtra
  Kelly Vahtra
  Lapsehoidja
 • Helina Vatsfeldt
  Helina Vatsfeldt
  Lapsehoidja
 • Agnes Tambur
  Agnes Tambur
  Lapsehoidja
 • Krista Poolakese-Pajusalu
  Krista Poolakese-Pajusalu
  Võimlemisõpetaja
 • Maive Lille
  Maive Lille
  Muusikaõpetaja
 • Kristin Indov
  Kristin Indov
  Hektel lapsega kodune

Meie asukohad Peetris