Tartu Õpetaja Lastehoid

Tartu Õpetaja Lastehoid

Avame augustis 2024 lastehoiurühma 1,5-3a lastele. Samas hoones asuvad ka Väikese Päikese Montessori ja Waldorfi pedagoogikal põhinevad lasteaiarühmad 3-7a lastele.

Laste päevad on sisustatud lapsest lähtuvate läbimõeldud õppetegevustega nii tubastes hommikuringides kui ka õueskäikude ajal. Lisaks pakume igapäevaseid arendavaid tegevusi nagu võimlemine, muusika, kunst, keeleõpe ning lõimituna muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.

Hoid keskendub lapse esimese kollektiivi olulisusele, pakkudes väljaõppinud personali toel lapsele lähedust, turvatunnet ja arenguvõimalusi, jättes samas piisavalt aega ka vabaks mänguks.

Lastehoiu juhataja:
Merlyn Toom
Telefon: +372 58 844 713
Merlyn Toom

Lastehoiust

  • Ootame lapsi vanuses 1,5-3 a.
  • Pakume lapsest lähtuvat läbimõeldud õppetegevust ja alusharidust. Meil on kindel päevakava koos hommikuringi, arendavate tundide, õueskäikude, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga. Iganädalaselt toimuvad arendavad ja eakohased tegevused: võimlemine, muusika, kunst, keel ja kõne.
  • Rakendame muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi ning STEAM- ja digiõpet.
  • Igasse päeva jääb ka piisavalt aega vabaks mänguks.
  • Üheskoos tähistame laste sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi.
  • Lapse päeva tegemiste jagamiseks, arengu kaardistamiseks ja vajaliku info edastamiseks lapsevanemale kasutame infosüsteemi Kindiedays.
  • Väikese Päikese lapsehoidjad on läbinud nõuetele vastava ettevalmistuse, et pakkuda lapsele esimeses kollektiivis lähedust, turvatunnet ja arenemisvõimalust.
  • Kõik meie lapsehoidjad läbivad esmaabi koolituse.
  • Oleme avatud tööpäevadel 7.30-17.30.
  • Pakume hoidu kuulepingu alusel 2-5 päeva nädalas.

Kodukord
Õppekava
Lastehoiuga kohanemisest

Meie asukoht