Peetri Õuelastehoid

Peetri Õuelastehoid

Kevadel 2019 avasime oma esimese õuelastehoiu Peetris. Õuehoiu naabriks on meie teine lapsehoiumaja ning hoovid on ühendatud vahevärava abil.

Õuehoiu laste päevategevused toimuvad õues, kuid vajadusel on kasutamiseks ka lapsehoiuks kohandatud siseruumid koos kööginurga, tualeti, garderoobi ja avarate mängu- ja magamisruumidega.

Lastehoiu juhataja:
Kadri Kaarus
Telefon: +372 503 7408
Kadri Kaarus

Õuelastehoius meeldib meile viibida õues iga ilmaga. Katsume oma nina, käe ja jalaga (talvel kinda ja saapaga) Eestimaa tuult, päikest, vihma- ja lumesadu. Laulame ja tantsime õues, mängime ja õpime õues. Uurime loodust läbi erinevate aastaaegade. Kevadel otsime kivide ja kändude alt ussikesi ja putukaid. Suvel kasvatame maasikaid ja ehitame liivalosse. Sügisel korjame värvilisi lehti ja sööme oma õunapuu otsast õunu. Talvel lükkame lund, sõidame kelguga ja meisterdame jääkaunistusi. Tähistame Eesti rahvakalendri tähtpäevi, teeme lõket ja jõuluajal läheme jõulumatkale. Igapäevaselt hoolitseme meie toreda jänkupoisi ja hiidteo eest.

Õuelastehoiu lastel:

 • Areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime
 • Arenevad vaatlus- ja keskendumisoskused
 • Suureneb füüsiline ja vaimne vastupidavus
 • Suureneb enesekindlus ja usk endasse
 • Tekib positiivne seos loodusega
 • Kasvab uudishimu

Uuringud on tõestanud, et igapäevane rohke õues viibimine toetab lapse motoorika arengut, koordinatsiooni, kompimistundlikkust ja arendab kauguse/sügavuse tajumist. Õues olemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks. Vahetu kogemus looduse (ka linnalooduse) seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku mõtteviisi, loovat mõtlemist, teistega arvestamist ja enda usaldamist.

 • Ootame silmateri vanuses 1,5-3 a.
 • Meie lapsehoidjad on läbinud esmaabi koolituse.
 • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-18.00.
 • Pakume hoidu kuulepingu alusel (poolik või terve päev; 1-5 päeva nädalas).
 • Lastehoius on kindel päevakava koos hommikuringi, liikumis- ja muusikatundidega, käelise tegevuse, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga.
 • Sarnaselt alusharidusele toimuvad arendavad tunnid – võimlemine, muusikatund, kunstitund, keel ja kõne.
 • Loomulikult kuulub päevakavva ka väikese inimese tähtsaim töö – mäng.
 • Hoiul on turvaline õueala erinevate tegevuskeskustega: pakuring hommikuringide läbiviimiseks, erinevad liivaalad, mudaköök, kiiged ja ronimiskeskus, kelgumägi, pallitorud ja köögiviljaaed.
 • Üheskoos tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja laste sünnipäevi.
 • Igapäevatöö jagamiseks ja kaardistamiseks ning vajaliku info koondamiseks kasutame infosüsteemi KindieDays. Õpetajal on võimalus iga lapse individuaalset arengut jälgida ning lapsevanemat kaasata. Lapsevanem saab reaalajas teavitusi oma lapse edusammudest ja rühmas toimuvast.

Hinnakiri

Kodukord
Lapsehoiu õppekava
Lapsehoiuga kohanemisest

Lastehoiu pere

 • Kadri Kaarus
  Kadri Kaarus
  Lastehoiu juhataja
 • Ced-Ly Mägi
  Ced-Ly Mägi
  Lapsehoidja
 • Helina Reesalu
  Helina Reesalu
  Lapsehoidja
 • Margit Saagpakk
  Margit Saagpakk
  Lapsehoidja
 • Nele Narme
  Nele Narme
  Lapsehoidja
 • Kristel Kukk
  Kristel Kukk
  Lapsehoidja
 • Maive Lille
  Maive Lille
  Muusikaõpetaja
 • Krista Poolakese-Pajusalu
  Krista Poolakese-Pajusalu
  Võimlemisõpetaja

Meie asukoht