Peetri Õuelastehoid

Peetri Õuelastehoid

Kevadel 2019 avasime oma esimese õuelastehoiu Peetris. Õuehoiu naabriks on meie teine lapsehoiumaja ning hoovid on ühendatud vahevärava abil.

Õuehoiu laste päevategevused toimuvad õues, kuid vajadusel on kasutamiseks ka lapsehoiuks kohandatud siseruumid koos kööginurga, tualeti, garderoobi ja avarate mängu- ja magamisruumidega.

Lastehoiu juhataja:
Janne Ojanurm
Telefon: +372 56 897 123
Janne Ojanurm

Õuelastehoiu lastel:

 • Areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime
 • Arenevad vaatlus- ja keskendumisoskused
 • Suureneb füüsiline ja vaimne vastupidavus
 • Suureneb enesekindlus ja usk endasse
 • Tekib positiivne seos loodusega
 • Kasvab uudishimu

Uuringud on tõestanud, et igapäevane rohke õues viibimine toetab lapse motoorika arengut, koordinatsiooni, kompimistundlikkust ja arendab kauguse/sügavuse tajumist. Õues olemine annab lastele võimaluse loodusega suhestumiseks. Vahetu kogemus looduse (ka linnalooduse) seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku mõtteviisi, loovat mõtlemist, teistega arvestamist ja enda usaldamist.

 • Ootame silmateri vanuses 1,5-4a.
 • Meie lapsehoidjad on läbinud esmaabi koolituse.
 • Oleme avatud tööpäevadel 8.00-18.00.
 • Pakume hoidu kuulepingu alusel (poolik või terve päev; 1-5 päeva nädalas).
 • Lastehoius on kindel päevakava koos hommikuringi, liikumis- ja muusikatundidega, käelise tegevuse, 3 söögikorra ja mõnusa lõunauinakuga.
 • Sarnaselt alusharidusele toimuvad arendavad tunnid – võimlemine, muusikatund, kunstitund, keel ja kõne.
 • Loomulikult kuulub päevakavva ka väikese inimese tähtsaim töö – mäng.
 • Hoiul on turvaline õueala erinevate tegevuskeskustega: multšiala hommikuringiks, erinevad liivaalad, mudaköök, kiiged ja ronimiskeskus, kelgumägi, pajuvitstest onn ja köögiviljaaed.
 • Üheskoos tähistame rahvakalendri tähtpäevi ja laste sünnipäevi.

Hinnakiri

Kodukord
Lapsehoiuga kohanemisest

Meie asukoht