Keskkonna-põhimõtted

Keskkonna-põhimõtted

Väike Päike on võtnud eesmärgiks olla keskkonnasäästlik ja paberivaba organisatsioon.

Väikese Päikese kahes lasteaias ja 11 hoiumajas on läbi viidud keskkonnasäästlikkuse monitooring ning tehtud analüüsid ja tähelepanekud.

Eeltoodut arvesse võttes on Väike Päike kokku leppinud 10 keskkonnateadlikkuse põhimõtet, mida igapäevaselt organisatsioonis järgitakse.

Põhimõtete loeteluga saab tutvuda allpool.

  1. Üritustel kasutame ainult korduvkasutatavaid nõusid ja loobume ühekordsetest nõudest, joogikõrtest ja õhupallidest. Ettevõttel on kokku pandud peokomplekt nõudest ja tarvikutest, mida vajadusel kasutatakse.
  2. Me komposteerime sobivaid biojäätmeid ja kasutame saadud kompostimulda aias lastega koos köögiviljade või muude taimede kasvatamiseks. Õuehoius peetakse jäneseid ja tulevikus ka muid väiksemaid koduloomi või -linde.
  3. Sorteerime prügi – eraldi on pakendid, paber ja papp, biojäätmed, patareid ja küünlaümbrised, klaas ja metall. Kogumiskastide meisterdamisesse olid kaasatud lapsed.
  4. Õpetame lastele eakohaseid keskkonnateadlikkuse baasteadmisi (prügi sorteerimine, elektri, vee  ja paberi kokkuhoid, kompostikasti kasutamine).
  5. Käte kuivatamiseks kasutavad lapsed ja töötajad korduvkasutatavaid rätikuid. Paberrätikud on külalistele.
  6. Pesu pesemisel lähtume keskkonnasäästlikkusest – väldime liigset vee tarbimist ja dubleerimist.
  7. Kasutame keskkonnasäästlikke puhastusvahendeid.
  8. Minimeerime toidujäätmete teket ja toidu üle jäämist köögis.
  9. Oleme seadnud eesmärgiks vähendada ja võimalusel loobuda niiskete salvrätikute ja mähkmete kasutamisest. Korraldame riidest mähkmete teemalisi koolitusi ja vestlusõhtuid lapsevanematele ning propageerime varajast potilkäiku. Koostöös koduga, vähendame mähkmeprügi teket.
  10. Oleme paberivaba organisatsioon ja propageerime igakülgset taaskasutust nii oma personali kui ka laste seas.