Meie väärtused

Meie väärtused

Lapsest lähtuv ja pere kaasav

 • Oleme perele usaldusväärne koostööpartner pakkudes tuge lapse kasvatamisel ja õpetamisel.
 • Lähtume lapse huvidest ja vajadustest, kaasates peresid õppe- ja kasvatusprotsessidesse.
 • Arengukeskkond on lapse vajadusi toetav, huvisid arvestav, kaasaegsetest õpikäsitustest ja põhimõtetest lähtuv.
 • Oleme loonud lapsele keskkonna, kuhu ta tahab rõõmuga tulla ja olla.

Avatud ja uuendusmeelne

 • Oleme avatud igas suunas – valmis jagama oma kogemust ja vastu võtma infot.
 • Otsime koostööpartnereid, et oma teenust veelgi kvaliteetsemalt ja mitmekülgsemalt pakkuda.
 • Oleme uudishimulikud ning avatud küsima kus, millal, kuidas küsimusi.
 • Oleme klientide jaoks alati olemas.

Aus ja usaldusväärne

 • Organisatsioon on läbipaistev, info ja dokumendid on kättesaadavad.
 • Teeme koostööd tunnustatud spetsialistidega.
 • Meie tegevus on teaduspõhine ning vastab riiklikult sätestatud nõuetele.

Hooliv ja salliv

 • Oleme tähelepanelikud ümbritseva ja ümbritsevate suhtes.
 • Arvestame iga ühe eripäraga – inimesed on erinevad ja see rikastab meie maailma.
 • Kuulame, toetame, aitame.
 • Vastutame sõbraliku ja rõõmsameelse keskkonna loomise eest.
 • Oma sõnade ja käitumisega oleme lugupidavad kõikide suhtes.

Mänguline

 • Avastame ja kasvame läbi mängu.
 • Naudime lastega koos mängimist.
 • Meie lapsed ja töötajad on loovad, uudishimulikud, kohanemisvõimelised ja õppimisele avatud.

Stabiilne motiveeritud ja professionaalne meeskond

 • Väike Päike kollektiiv on kokkuhoidev pere. Koos tegemine ja koostöö tekitab ühtekuuluvustunnet ning soovi panustada.
 • Personal on kompetentne, professionaalne ja soe.
 • Organisatsioon toetab personali professionaalset arengut – pakub koolitusi, aga ka võimalust ise koolitada ja olla eeskujuks.