Meie väärtused

Meie väärtused

Lapsest lähtuv ja pere kaasav

  • Oleme perele usaldusväärne koostööpartner pakkudes tuge lapse kasvatamisel ja õpetamisel.
  • Lähtume lapse huvidest ja vajadustest, kaasates peresid õppe- ja kasvatusprotsessidesse.
  • Arengukeskkond on lapse vajadusi toetav, huvisid arvestav, kaasaegsetest õpikäsitustest ja põhimõtetest lähtuv.
  • Oleme loonud lapsele keskkonna, kuhu ta tahab rõõmuga tulla ja olla.

Avatud ja uuendusmeelne

  • Oleme avatud igas suunas – valmis jagama oma kogemust ja vastu võtma infot.
  • Otsime koostööpartnereid, et oma teenust veelgi kvaliteetsemalt ja mitmekülgsemalt pakkuda.
  • Oleme uudishimulikud ning avatud küsima kus, millal, kuidas küsimusi.
  • Oleme klientide jaoks alati olemas.

Aus ja usaldusväärne

  • Organisatsioon on läbipaistev, info ja dokumendid on kättesaadavad.
  • Teeme koostööd tunnustatud spetsialistidega.
  • Meie tegevus on teaduspõhine ning vastab riiklikult sätestatud nõuetele.

Hooliv ja salliv

  • Oleme tähelepanelikud ümbritseva ja ümbritsevate suhtes.
  • Arvestame iga ühe eripäraga – inimesed on erinevad ja see rikastab meie maailma.
  • Kuulame, toetame, aitame.
  • Vastutame sõbraliku ja rõõmsameelse keskkonna loomise eest.
  • Oma sõnade ja käitumisega oleme lugupidavad kõikide suhtes.

Mänguline

  • Avastame ja kasvame läbi mängu.
  • Naudime lastega koos mängimist.
  • Meie lapsed ja töötajad on loovad, uudishimulikud, kohanemisvõimelised ja õppimisele avatud.

Stabiilne motiveeritud ja professionaalne meeskond

  • Väike Päike kollektiiv on kokkuhoidev pere. Koos tegemine ja koostöö tekitab ühtekuuluvustunnet ning soovi panustada.
  • Personal on kompetentne, professionaalne ja soe.
  • Organisatsioon toetab personali professionaalset arengut – pakub koolitusi, aga ka võimalust ise koolitada ja olla eeskujuks.