Tegevusteraapia – uus tugiteenus Väikeses Päikeses

Tegevusteraapia – uus tugiteenus Väikeses Päikeses

Märtsis lisandus Väikese Päikese tugiteenuste hulka esmakordselt tegevusteraapia, kus keskendutakse lapse igapäeva toimingutele ja oskustele, mis vajavad lisatoetust. Teraapiat viib läbi tegevusterapeut Helly Brügel.

Saame tuttavaks Hellyga

Helly huvi varajase märkamise olulisuse vastu tekkis ligi 10 aastat tagasi, kui ta viibis lasteaias praktikal. Tema kirg süvenes aina enam, kui ta käis paar aastat hiljem välispraktikal varajase sekkumise keskuses. Alates 2019. aastast tegutseb Helly tegevusterapeudina, peamiselt Laagri alevikus. Tema sõnul pakub tegevusteraapia võimalust toetada lapse igapäevaelu oskuste ja tegevuste arengut, et tal oleks edasises elus lihtsam lasteaias, koolis või kodus tegutseda ja teistega suhelda. „Tunnen, et tegevusteraapia ei ole minu jaoks ainult töö, vaid meeldiv igapäevaelu tegevus, läbi mille õpin ise ja saan panustada laste arengusse.“ Helly teeb teraapiaseansse peamiselt klientide kodus, sest nii saab näidata erinevaid tegevusi lapsevanemale ja jagada soovitusi, kuidas kohandada kodune keskkond vastavalt lapse vajadustele.

Tegevusterapeut toetab igapäevaoskuste arengut

Tegevusterapeut nagu antud sõnast saab tuletada, kasutab oma töös erinevad tegevusi ja mänge, mis on suunatud kindlate oskuste ja võimete arengu toetamiseks, et lapsel oleks oma igapäevaelus lihtsam tegutseda. Tegevusterapeudi töö üheks last toetavaks valdkonnaks on enesehooldusoskused nagu söömine, riietumine, isiklik hügieen. Kui lapsel on mure lusika või kahvli hoidmisega, võib tegevusterapeut kasutada erinevaid harjutusi, mis toetavad käe ja sõrmede liikuvust ning tugevust. Kui laps vajab aga lisatoetust riietumisel, saab näiteks kasutada erinevaid käe-silma koostööd toetavaid harjutusi. Protsessi käigus on oluline last tunnustada ja julgustada teda edasi katsetama ning aidata tal seeläbi järk-järgult saavutada enesekindlus ja iseseisvus.

Teine peamine tegevusteraapia valdkond on mõtlemisega seotud oskuste toetamine nagu tähelepanu, keskendumine ja seoste loomine, mis on olulised lapse üldise arengu ja heaolu jaoks. Keskendumisvõime toetamine on oluline ja vajalik uue teabe või stiimulite vastuvõtmise, töötlemise ja säilitamise seisukohast. Tegevusterapeut aitab luua keskkonna, mis soodustab keskendumist läbi müra ja visuaalsete ärritajate vähendamise kodustes tingimuses või teraapiaruumis. Visuaalsed abivahendid nagu taimerid või liivakellad aitavad lapsel mõista aja möödumist; mälu- ja kuulamismängud võivad parandada tähelepanu, mälu ja kuulamisoskust; regulaarsed liikumispausid võimaldavad lastel keskenduda pikema aja jooksul ning ajakava visualiseerimine aitab neil mõista, milliseid tegevusi tuleb teha kohe ja milliseid tulevikus. Siiski on iga laps unikaalne, mistõttu on ka tegevusterapeudi lähenemine individuaalselt kohandatud.

Visualiseerimine aitab lapsel mõista tegevuste etappe

Tegevusteraapias saab laps väljendada oma tundeid ja mõtteid läbi kunsti, muusika, mängu ning liikumise ilma sõnu kasutamata. Helly kasutab oma töös alternatiivkommunikatsiooni, et lapsel oleks võimalus oma soove väljenda mitteverbaalselt. Ühe vahendina kasutab ta PCS-pilte, mille abil saab suurendada lapse osalust igapäevaelutegevuste sooritamisel ning luua lapsele tema päeva struktuurist seeläbi parem arusaam. Lapse jaoks kohandatud kõrgusel on seinal pildid tema päevategevustest: hambapesust, riietumisest, autoga lasteaeda minekust, tema rühmaruumist, õuealast ja kodust. Kõikide tegevuste nimed on piltide kõrvale välja kirjutatud. Taoline visuaal loob lapsele selguse tema päeva etappidest. „Alternatiivkommunikatsioon on lapse viis rääkida ja end väljendada,“ ütles Helly. See annab lapsele võimaluse areneda talle sobivas tempos ning avastada enda potentsiaal.

Lapsevanema ja tegevusterapeudi koostöö

Tugev lapsevanema ja tegevusterapeudi omavaheline koostöö loob võimaluse jätkata teraapias tehtud tegevusi ka koduses keskkonnas. Teraapia käigus õpetab Helly ka lapsevanemaid jagades teadmisi, kuidas oma last igapäevaselt toetada, et tema areng oleks järjepidev ja edasiviiv. Kui tegevusteraapia toimub näiteks ainult korra nädalas tund aega, on väga oluline ka väljaspool teraapiat lapse arengut mõtestatult toetada. Peale igat seanssi annab Helly lapsevanemale tagasisidet – milles on tehtud edusamme ning jagab soovitusi ja näpunäiteid erinevate harjutuste tegemiseks kodus. „Ma näitan lapsevanemale harjutusi, mida saab olemasolevate vahenditega päriselt kodus teha ,“ ütles Helly. Tegevusterapeudi esimese kohtumise ajal lapsevanemaga kaardistatakse ära lapse murekohad. Seejärel teeb Helly lapsega tegevusi, et hinnata tema arengut ning vastavalt sellele pannakse paika edasine eesmärk ja tegevusplaan.

Tegevusteraapia on loominguline, mänguline ja tähenduslik

Helly ootab tegevusteraapiasse 2–18aastaseid lapsi ning pakub koduvisiite Sauel, Sakus, Laagris, Nõmmel, Mustamäel ja Tallinna kesklinnas. Tema vastuvõtud toimuvad ka Teraapiatoas Tallinna kesklinnas aadressil Tuukri 11. Rohkem infot leiad siit.

Alusharidus loob tuleviku!

Birgit Anette Bibikov
Väike Päike