Laagri Montessori Lastehoid

Laagri Montessori Lastehoid

Väike Päike on avamas sügisel 2023 Laagri piirkonnas Montessori Lastehoiu 1,5-3-aastastele lastele.

Juhime tähelepanu, et tegemist on eelregistreeringuga ja see ei taga kohta lastehoius.

Piirkonna juht:
Janne Ojanurm
Telefon: +372 56 897 123
Janne Ojanurm

Lastehoiust

Väike Päike Montessori lastehoius on loodud Montessori pedagoogikal põhinev unikaalne arengukeskkond.

Meie missioon on suunata laste energiat ja uudishimu arendamaks nende täielikku arengupotentsiaali turvalises, armastavas ja kinnistavas keskkonnas.
Montessori rühm julgustab ja soodustab lapse iseseisvust tema loomulikus arengutempos.

Lapsehoiu juhendaja Margarita Raaliste on läbinud Association Montessori Internationale (AMI) 0-3 vanuseastme koolituse.

Montessori hoiurühmas on kokku 14 last vanuses 1-3 aastat. Rühma komplekteerimise juures on arvestatud, et laste vanused oleksid jaotatud ühtlaselt ning toetaksid laste sotsiaalset arengut.

Rühm on avatud viiel päeval nädalas 8:30-16:30. Igasse hommikusse on planeeritud 2-tunnine katkematu tööperiood samuti viibime iga ilmaga õues.