Huvikool

Huvikool

Meie soov on toetada lapse kasvamist eneseteadlikuks ja ennastjuhtivaks inimeseks, kellel on oskus loovalt mõelda, olla suhetes paindlik, vaimselt õnnelik ning kes on vastutustundlik ümbritseva keskkonna ja teiste suhtes. Lisaks pakume lastega peredele mitmeid tugiteenuseid ja teraapiaid.

Väike Päike Huvikooli tunnid toimuvad Tallinna kesklinnasLaagrisViimsis ja Tartus.

Huvikoolis on suvepuhkus 01.06.2024-01.09.2024. Sellel ajal leiab põnevat tegemist Väike Päike Huvikooli suvelaagritest.

Tutvu huvikooli kodukorraga.

Tutvu huvikooli põhikirjaga.

Miks valida Väike Päike Huvikool? Vaata siit

Miks valida Väike Päike Huvikool?

  • Pikaajaline kogemus alushariduses
  • Huviharidus on täienduseks riiklikule õppekavale
  • Märkame individuaalset õpiedu
  • Kasutame STEAM, projektõppe ja nüüdisaegse õpikäsitluse põhimõtteid
  • Orienteeritud laste digipädevuste arendamisele
  • Orienteeritud tuleviku oskuste arendamisele
  • Kaasaegsed vahendid ja uuendusliku meelega
  • Motiveeritud õpetajad ja põnevad projektid

BEEBIKOOL 0-3 a  Loe lähemalt

Huvikool beebidele ja väikelastele 0-3 a

Uuringud näitavad, et 85% ajust on välja arenenud 3. eluaastaks. Paljud oskused, mida laps sel perioodil omandab, saadavad teda terve elu.

Väike Päike huvikool pakub beebidele ja väikelastele erinevaid tegevusi kõikides Lasteklubi Väike Päike asukohtades. Oluline on rõhutada, et huvikoolis pole õppimine eesmärk omaette, see toimub iseenesest selleks loodud soodsatel tingimustel. Lapsel, keda ümbritseb vaheldusrikas, stiimuliterohke keskkond koos usaldusväärsete täiskasvanutega, on parimad võimalused kasvada tasakaalukaks ja õnnelikuks inimeseks.

Vanemale pakutakse juhendajate kaasabil mõtteid ja praktilisi oskusi, mida koos kodus ette võtta, millele tähelepanu pöörata ja kuidas olla oma lapse arengutee toetajaks. Lapsevanema roll on lapse huvi toetada ning vajadusel ka motiveerida. Kõik, mida laps kogeb, saab tema päriselu osaks.

HUVIKOOL 3-7 a Loe lähemalt

Huvikool lastele vanuses 3-7 a

Lapse arengus on kõige kiirem periood just kuuenda eluaastani. Selle eani saadud kogemused on määrava tähtsusega edasise elu jaoks. Selleks, et laps kasvaks eneseteadlikuks ja ennastjuhtivaks inimeseks on teadlased välja toonud hulga nii-öelda tulevikuks esmatähtsaid oskusi nagu loovmõtlemine, koostöö-, kommunikatsiooni-, eneseregulatsiooni- ja  kohanemisoskus. Oluline on probleemidele/väljakutsetele reageerimine ja paindlikkus.

Tuleviku ametid, millele me veel nimegi ei oska anda, vajavad loovalt mõtlevaid, suhetes paindlikke ja vaimselt õnnelikke inimesi, kes on empaatilised ja tulevad toime nii enda kui teiste emotsioonidega (ka negatiivsetega).

Broneerimisüsteemi saad siseneda allpool oleval nupul:
Registreeri huviringidesse

Huvikooli juht
Liis Jakimainen
Telefon: +372 55 547 909
Liis Jakimainen