Hinnakiri

Lastehoiu tasud 2023/2024 hooajal
Päevade arv nädalas2 päeva3 päeva4-5 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*470 €/kuu530 €/kuu635 €/kuu
Viimsi valla toetus297 €/kuu297 €/kuu396 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale**
(kohatasu+õppetegevuse lisateenus)
170 €/kuu230 €/kuu235 €/kuu
Kohatasu73 €/kuu73 €/kuu73 €/kuu
Õppetegevuse lisateenus97 €/kuu157 €/kuu162 €/kuu
Toiduraha***4 €/päev4 €/päev4 €/päev
* Lapsehoiu teenuse tasu koosneb valla toetusest ja lapsevanema kuutasust.
** Kuutasu lapsevanemale koosneb Viimsi valla 13.06.2023 määrusega “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" kehtestatud kohatasust ja õppetegevuse lisateenusest. Õppetegevuse lisateenus sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.

Lastehoiu kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

OMAVALITSUSTE TOETUSED
Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.