Hinnakiri

Õuelastehoiu tasud*
Päevade arv nädalasPikk päev (8:00 - 18:00)Hind Rae valla elanikule**
5 päeva475 €/kuu89 €/kuu
4 päeva435 €/kuu80 €/kuu
3 päeva395 €/kuu80 €/kuu
2 päeva355 €/kuu80 €/kuu
Toiduraha ***3,5 €/päev
*Lastehoiu tasule lisandub toiduraha vastavalt kohal käidud päevadele
*Kuutasu sisse kuulub muusika- ja liikumistund, kunstitegevused ning õuesõppe tegevuskava
**Hind taotledes Rae vallalt lapsehoiuteenuse toetust
***Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma
Hinnakiri kehtib alates 01.07.2020

KIILI VALLA TOETUS
Kiili vald kompenseerib kohatasust 350-380 eurot kuus. Lisainfo.
TEISTE OMAVALITSUSTE TOETUSED
Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.
TALLINNA ELANIKU TOIDUKULU HÜVITIS
Tallinna linn hüvitab toidukulu alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta. Lisainfo.

Muud tasud

Logopeed: 45 min/30 €, virtuaalne nõustamine 30min/25 €
Füsioterapeut: esmane vastuvõtt 45 min/25 €, kordusvisiit 30 min/20 €
Psühholoog: 60-90 min/50-70 €,  individuaalne töö lapsega 45 min/40€, virtuaalne nõustamine 45-60 min/35-43 €
Eripedagoog: 60-90min/50-70 €, individuaalne töö lapsega 45 min/45€
Laste massaaž:
1×15 €/5×70 €
Unekool: 1,5 tundi/50 €

Ruumide rent pidudeks: 70 €/3 tundi
Ruumide rent koolitusteks ja huvitegevuseks: 10 €/tund