Hinnakiri

Lastehoiu tasud 2023/2024 hooajal
Päevade arv nädalas2 päeva3 päeva4-5 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*505 €/kuu565 €/kuu625 €/kuu
Tallinna linna toetus**276 €/kuu276 €/kuu276 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale***
(kohatasu+õppetegevuse tasu)
229 €/kuu289 €/kuu349 €/kuu
Kohatasu204 €/kuu259 €/kuu314 €/kuu
Õppetegevuse tasu25 €/kuu30 €/kuu35 €/kuu
Toiduraha****4 €/päev4 €/päev4 €/päev
* Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.
** Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks tuleb iga kuu täita taotlusvorm ning esitada see oma elukohajärgsele linnaosavalitsusele.
*** Kuutasu lapsevanemale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn ja kes on taotlenud Tallinna linna toetust, hõlmab nii kohatasu kui õppetegevuse tasu. Õppetegevuse tasu sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.

Lasteaia kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

OMAVALITSUSTE TOETUSED
Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.
TALLINNA ELANIKU TOIDUKULU HÜVITIS
Tallinna linn hüvitab toidukulu alla 3-aastaste laste puhul kuni 2,7 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 3 eurot päeva kohta. Lisainfo.