Hind ja registreerimine

TeenusHind alates 01.09.2023
Lasteaiateenus*597 €/kuu
Lasteaiateenuse maksumusest katab Viimsi vald eralasteaia toetusena477 €/kuu
Lasteaiateenuse tasust katab lapsevanem**120 €/kuu
Sh kohatasu (loe täpsustust!)***73€ kuu/145€ kuu****
Sh STEAM-, digiõppe ja eneseregulatsiooni õppeprogrammi tasu47 €/kuu
Toitlustamine3.50 €/päev
*Tegemist on hinnakirjajärgse täishinnaga, mis kohaldub juhul, kui ükski kohaliku omavalitsuse poolne soodustus ei rakendu.
**Lapsevanema poolt kaetav osa vastavalt Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021. a määrusele nr 3 “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" sisaldab kohatasu 73€/kuus ja lisateenusena digiõppe, STEAM-õppe ja eneseregulatsiooni õppeprogrammi tasuga 47 €/kuus.
***Viimsi valla poolt määratud kohatasule lisandub digiõppe, STEAM-õppe ja eneseregulatasiooni õppeprogrammi tasu 47 €/kuu.
***Alates 01.01.2024 on lasteaia kohatasu 73 €/kuus lapsele, kelle mõlemad vanemad on registreeritud Viimsi valla elanikuks 01.01.2024 seisuga kuni lapse lasteaias käimise perioodi lõpuni. Kui Viimsi valla elanikuks on registreeritud peres ainult üks lapsevanem, on kohatasu 145€/kuus.

Lasteaia kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanemate rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

Lasteaeda Väike Päike koha saamiseks tuleb laps registreerida nii Viimsi valla järjekorra süsteemis Arno kui ka Väike Päike kodulehel. Registreerimisega seotud küsimustega palume pöörduda lasteaia tegevjuhi poole telefonil +372 505 6510 või emaili teel viimsilasteaed@lasteklubi.ee

Lapsevanema poolt makstud lasteaiateenuse tasu on koolituskulu ja vastavalt tulumaksuseadusele tagastatakse makstud summalt 20% tulumaksu. Andmed tehtud kulutuste kohta edastab Maksu- ja Tolliametile lasteaed ja need kajastuvad lapsevanema tuludeklaratsioonil.

Lasteaed Väike Päike vastuvõtu ja väljaarvamise kord