Hind ja registreerimine

TeenusMaksumus Hind alates 01.08.2022
Lasteaiateenus*495 €/kuu520 €/kuu
Lasteaiateenuse maksumusest katab Viimsi vald eralasteaia toetusena400 €/kuu420 €/kuu
Lasteaiateenuse tasust katab lapsevanem**95 €/kuu100 €/kuu
sh Kohatasu***58 €/kuu58 €/kuu
sh STEAM-, Digiõppe ja Eneseregulatsiooni õppeprogrammi tasu37 €/kuu42 €/kuu
Toitlustamine2,80 €/päev2,80 €/päev
*Tegemist on hinnakirjajärgse täishinnaga, mis kohaldub juhul, kui ükski kohaliku omavalitsuse poolne soodustus ei rakendu.
**Lapsevanema poolt kaetav osa vastavalt Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021. a määrusele nr 3 “Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord" sisaldab kohatasu 58€/kuus ja lisateenusena Digiõppe, STEAM-õppe ja Eneseregulatsiooni õppeprogrammi tasuga 42 €/kuus.
***Viimsi valla poolt määratud kohatasu, millele lisandub Digiõppe, STEAM-õppe ja Eneseregulatasiooni õppeprogramm tasuga 42 €/kuu.

Lasteaia kohatasu lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

Kohatasu Viimsi valla hankekohale on 58€/kuu. Lasteaial Väike Päike on sõlmitud Viimsi vallaga raamleping hankekohtade pakkumiseks. Kohatasule lisandub toiduraha 2,80€/päev.

Lasteaeda Väike Päike koha saamiseks tuleb laps registreerida nii Viimsi valla järjekorra süsteemis Arno kui ka Väike Päike kodulehel. Registreerimisega seotud küsimustega palume pöörduda lasteaia tegevjuhi poole telefonil +372 505 6510 või emaili teel viimsilasteaed@lasteklubi.ee

Lapsevanema poolt makstud lasteaiateenuse tasu on koolituskulu ja vastavalt tulumaksuseadusele tagastatakse makstud summalt 20% tulumaksu. Andmed tehtud kulutuste kohta edastab Maksu- ja Tolliametile lasteaed ja need kajastuvad lapsevanema tuludeklaratsioonil.