Väike Päike

Väike Päike Lasteklubi alustas tegevust 2003. aastal beebide ja väikelaste huviklubina, avades oma maja Saue vallas, Laagris. Tänaseks oleme kasvanud omanäoliseks ja lapsekeskseks organisatsiooniks, mis pakub alusharidust, lapsehoidu ning mitmekülgset ja arendavat huvitegevust lastele vanuses 1,5-7 eluaastat. Väike Päike Lasteklubi opereerib täna lasteaeda Viimsis ja Tartus, 11 lastehoidu (sh kaks õuelastehoidu) Tallinnas, Harjumaal ja Tartus, huvikooli ning interaktiivset lastekeskust DigiLa.eu.

Väikese Päikese perre kuulub üle 100 töötaja: sh õpetajad, lapsehoidjad, tugispetsialistid, huviringi juhendajad ja toetav kontoritiim. Igapäevaselt külastab meie lasteaedu, lastehoide ja huviringe üle 600 lapse, kes muuhulgas tegelevad seal liikumise, laulmise, võimlemise, kokanduse jpt huvitavate ettevõtmistega. Oleme saanud tunnustuse Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt korraldatud konkursil Hea Lasteaia Rajaleidja ja oleme liitunud Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

Meie pikaajaliseks eesmärgiks on olla kohaliku omavalitsuse kõrval heaks partneriks eelkooliealistele lastele ja nende vanematele. Sellega seoses oleme viimastel aastatel astunud olulisi samme, et kõigi Eestis tegutsevate lastehoidude hääl oleks kuulda ja huvid riiklikul tasandil arvestatud. 2020. aasta alguses asutasime üheskoos Eesti Montessori Ühenduse ja Eesti Lapsevanemate Liiduga Eesti Lastehoidude Liidu.

Kvaliteetsel, lapsekesksel ning läbimõeldud alusharidusel on ühiskonna seisukohalt hindamatu väärtus. Inimese aju areneb välja 90% ulatuses juba viiendaks eluaastaks seetõttu on meie südameasjaks alushariduse olulisuse teadvustamine ja väärtustamine.

Alusharidus loeb!

Ideede kandjateks on Grete Miilen, Marju Saar ja Sven Soomuste.