Väike Päike

Väike Päike alustas tegevust 2003-ndal aastal beebide ja väikelaste huviklubina, avades oma maja Saue vallas, Laagris. Tänaseks oleme kasvanud omanäoliseks ja lapsekeskseks organisatsiooniks, mis pakub alusharidust, lapsehoidu ning mitmekülgset ja arendavat huvitegevust lastele vanuses 1,5-7 eluaastat.

Väikese Päikese peres on erinevates üksustes kokku üle 100 õpetaja, lapsehoidja ja abipersonali.

Väike Päike Lasteklubisse kuulub 9 lastehoidu ja 2 lasteaeda. Lisaks pakume huvikoolis erinevaid huviringe sünnist kuni koolieani.

Igapäevaselt külastab meie lasteaeda, lastehoide ja huviringe ligi 500 last, kes muuhulgas tegelevad seal liikumise, laulmise, võimlemise, kokanduse jpm huvitavate ettevõtmistega. Oleme saanud tunnustuse Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt korraldatud konkursil Hea Lasteaia Rajaleidja ja oleme liitunud Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

Meie pikaajaliseks eesmärgiks on olla kohaliku omavalitsuse kõrval heaks partneriks eelkooliealistele lastele ja nende vanematele. Sellega seoses oleme püüdnud kaasa rääkida ka äsja vastuvõetud Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse menetlemisel ning soovime muutustega kaasas käia ka tulevikus.

Ideede kandjateks on Grete Miilen, Marju Saar, Siret Leinpuu ja Sven Soomuste.