Hooaja algus Lasteaias Väike Päike Viimsis

Hooaja algus Lasteaias Väike Päike Viimsis

Lasteaed Väike Päike 2019/2020 hooaeg sai väärilise alguse päikeselisel hoogtööpäeval, mis oli kantud meie hooaja teemast “Hoia ja hooli” ning kogu organisatsiooni keskkonda säästvast suunast. Õpetajate eestvedamisel üheskoos laste ja vanematega sai olemasolev vana uue ilme ning jääkmaterjalid leidsid kasutust uute asjade valmimisel. Tööde käigus sai lasteaia ümbrus ja hoov korda ning kokkajate eestvedamisel kõht kosutust.

Aitäh lapsed, vanemad ja Väikese Päikese meeskond – olete suurepärased!

Hoiame ja hoolime!