Väikeses Päikeses avatud valverühmad

Väikeses Päikeses avatud valverühmad

Vastavalt 13. märtsi Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil antud hetkeolukorra ülevaatele, oleme otsustanud, et Väikese Päikese lastehoidudes ja lasteaedades jäävad avatuks valverühmad. Peame oluliseks võimaldada lapsevanematel jätkata oma töiseid kohustusi, kuid soovitame tungivalt võimalusel lapsi mitte lasteaeda või -hoidu tuua.

Väike Päike ei võta vastu ükskõik milliste haigusnähtudega lapsi.

Viirusesse nakatumise ohu minimeerimiseks lähme kõikides üksustes üle õuesõppele, mis tähendab, et kogu mängu- ja õppetegevus toimub õues. Lisaks toimub ruumides süstemaatiline märgkoristus, desinfitseerimine ja ruumide tuulutamine.

Samuti oleme peatanud Väike Päike Huvikooli tundide läbiviimise ja ruumide rentimise oma majades.

Vabariigi Valitsuse 16. märtsi korralduse järgi on range nõue ükskõik milliselt välisreisilt saabumise järel viibida koos lapsega 14 päeva kodus ning jälgida enda ja oma pereliikmete tervislikku seisundit.
Koroonaviiruse lisainfo: Terviseamet

13.03 toimunud Valitsuse pressikonverentsi lasteaedade ja lastehoidude teemalist lõiku saab järelvaadata juuresolevast videost.

Olge terved!