Väikese Päikese haridustehnoloogia-alased koostööprojektid 2019/2020

Väikese Päikese haridustehnoloogia-alased koostööprojektid 2019/2020

Rõõm on tõdeda, et juba ongi esimene suvekuu käes ja aeg on teha kokkuvõtteid möödunud õppeaastast. Väike Päike on viimastel aastatel seadnud fookusesse digipädevuste arendamise nii laste kui lastega töötavate inimeste – meie hoidjate ja õpetajate – seas. Sel õppeaastal oli erilise tähelepanu all liitreaalsus ja robootika.

Lõppev õppeaasta on olnud märkimisväärne mitmete koostööprojektide poolest just haridustehnoloogia valdkonnas. Anname neist põgusa ülevaate.

Tänu haridustehnoloog Marii Maamägile osaleb Väike Päike HITSA Tehnoloogiakompassi ekspertgrupis, kus on võimalus saada regulaarselt ülevaade just haridust puudutavatest tehnoloogiatrendidest koos ekspertide soovitustega: mida peaksime õpetama ning kuidas saame erinevaid tehnoloogiaid oma õppetöös rakendada. Igal aastal valmiv seireraport “Hariduse tehnoloogiakompass” keskendub valitud teemadele ning selgitab välja hetkeseisu ja uued võimalused. Igal aastal võtab ekspertkogu tähelepanu alla valitud tehnoloogiatrendid ja uurib nende seost haridusega. Raport sisaldab praktilisi näiteid, et tuua välja tehnoloogia ja hariduse kokkupuutepunktid, pakkuda ideid ning suunata tähelepanu uutele võimalustele.

HITSA, Tallinna Ülikooli ja ALPA Kids’iga osalesime koosloome programmis, mille eesmärgiks on luua Eesti haridusele kvaliteetseid digilahendusi ja vältida tulevikus olukorda, kus meie õpilastel on võimalik õppida vaid välismaiste rakenduste abil. Projekti raames toimus mitmeid kohtumisi arendajate ja koolide ning lasteaedade esindajate vahel, kokkuvõtteks võib öelda, et töö oli väga sisuline ja pakkus huvitavaid väljakutseid kõigile osapooltele. Väike Päike teeb kindlasti ka edaspidi koostööd Alpa Kids platvormi arendajatega, et lasteni jõuaksid parimad eestikeelsed digitaalsed õpimängud.

HITSA-ga piloteerisime ka kahte digiõppevahendit Osmo ja Qobo. Esimese neist loosisime tänu koostööle Valge Klaariga ka Facebookis oma usinate jälgijate vahel välja. Ja see pole veel kõik, HITSA kirjutas Väikese Päikese tegemistest ka artikli, mida saab lugeda siit.

Tänu koroonaviirusele kolisime paariks kuuks kõik oma tegemised virtuaalsetele platvormidele, pakkudes nii virtuaalset lapsehoiuteenust, muusikatunde, nõustamisteenust meie tugispetsialistidelt kui ka koolitusi oma personalile ja palju muud põnevat. Kogemus oli avardav ja julgustav, saime oma sotsiaalmeedia kanalitesse palju uusi jälgijaid ja ideid jagub isegi sügisesse.

Suveks soovime kõigile palju ekraanivaba aega looduses ja sõprade seltsis ning kohtume juba sügisel!

Kristi Stahl
Väike Päike