Väike Päike võtab fookusesse emotsioonide reguleerimise

Väike Päike võtab fookusesse emotsioonide reguleerimise

Aasta alguses viidi Väikeses Päikeses läbi arutelud fookusrühmades, kus räägiti laste eneseregulatsioonist, selgitati välja, mis see on ning arutati, mida võiksid lapsed õppida, et ennast paremini juhtida. Aruteludes osalejad täitsid ka online küsimustiku, kus neilt küsiti, mis on nende arvates situatsioonid, kus laps võiks osata ennast juhtida. Anname põgusa ülevaate sellest, kuidas Väikese Päikese töötajad ja lapsevanemad küsimustele vastasid.

Vastajad tõid välja erinevaid situatsioone elust: täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemine, igapäeva tegevuste täitmine, õppimine, mängimine, magustoidu söömine, multikate vaatamine jmt. Eelnimetatud situatsioonides paluti vastajatel välja tuua enda jaoks olulised eneseregulatsiooni aspektid.

Välja toodud aspektid jagunesid kuute suuremasse kategooriasse:

  1. Emotsioonide reguleerimine: “kui miski ebaõnnestub, siis jääda rahulikuks”; “mulle meeldiks, et laps teaks mida teha, kui ta saab haiget”
  2. Soovide edasilükkamine või meeldiva asja lõpetamine: “lapsele meeldiva tegevuse (nt. multikate vaatamine vms) lõpetamine”
  3. Iseseisvus: “laps täidab igapäevaseid rutiinseid ülesandeid iseseisvalt laskmata ümbritseval ennast mõjutada.”; “enda järelt sööginõude ja mänguasjade koristamine”
  4. Kannatlikkus: kui ta on söömise lõpetanud, siis suudab oma kohal istudes oodata teisi
  5. Reeglite täitmine: “ma tahaksin, et laps täidaks lasteaia reegleid ise”
  6. Motivatsioon: “isegi kui ma ei taha koduseid ülesandeid lahendada, saan aru, et pean seda tegema ja teen ära mitte ei otsi võimalusi tegemata jätmiseks”.

Mõned vastused jäid kategoriseerimata (nt “teiste tunnetega arvestamine”, “tahan, et laps oleks suuteline analüüsima oma tegevuste tulemit”).

Kõige rohkem toodi välja emotsioonide reguleerimist (33%), 25% vastanutest rääkisid soovide edasilükkamisest ja 19% vastajatest mainisid iseseisvust. Võib järeldada, et need kolm eneseregulatsiooni aspekti on Väikese Päikese töötajate ja vanemate jaoks kõige aktuaalsemad ja neile pühendatakse edaspidi kõige rohkem tähelepanu.

Lähtudes fookusrühmade vastuste analüüsist, otsustas Väikese Päikese meeskond võtta fookusesse süsteemse emotsioonide reguleerimise arendamise lastel. Oleme veendunud, et parem suutlikkus kontrollida oma emotsioone ja tähelepanu on hädavajalik igas arenguetapis, situatsioonis ja ametialal. Lapse emotsionaalse arengu igakülgne toetamine on alati olnud Väikese Päikese jaoks oluline, aga nüüd hakatakse sellele veel rohkem tähelepanu pöörama.

Oleme välja töötamas programmi, mis aitab lastel paremini mõista enda ja ümbritsevate inimeste emotsioone ning osata neid paremini juhtida. Oluline on mainida, et kindlasti tegeleme paralleelselt ka kõigi teiste eneseregulatsiooni aspektidega, sest inimese psüühikas on kõik omavahel seotud.

Väikest Päikest ootab ees reis emotsioonide maailma – olge meiega ning naudime seda reisi koos!

Olga Luptova
Psühholoog
Väike Päike 

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.