Üleeuroopaline jäätmete vähendamise nädal Väikeses Päikeses

Üleeuroopaline jäätmete vähendamise nädal Väikeses Päikeses

16.-24.11.2019 toimub üleeuroopaline jäätmete vähendamise nädal (EWWR). Selle aasta fookuseks on jäätmeharidus ja sellega seotud kommunikatsioon. Tarbijatel on sama suur vastustus jäätmete vähendamise osas kui tootjatel ja teistel sidusrühmadel. Jäätmetekke vältimiseks on oluline juurdepääs teaduspõhistele tõenditele, selle põhjal on võimalik muuta ka igapäevaseid harjumusi. EWWR 2019 kutsub kõiki üles muutma oma käitumist ja õpetama ka teistele jäätmetekke vältimist, innustades panustama suhtlemis- ja haridustegevustesse. 2019 aasta hüüdlause on: “Kodanikud, ettevõtjad, lapsed ja täiskasvanud, riigiasutused ja mittetulundusühingud – muutke oma harjumusi, vähendage raiskamist ja jäätmeid. Esmalt oma harjumusi muutes innustame ka teisi eeskuju jälgima. Väike Päike sai jäätmete vähendamise nädalast suurt inspiratsiooni ja innustust ning 16.11-24.11.2019 toimuvad meie majades erinevad tegevused, mis loodetavast jäävad kestma ka edaspidi ja aitavad muuta laste ning täiskasvanute jäätmekäitlusharjumusi.

  1. PAKENDIJÄÄTMETE SORTEERIMINE – Koostöös OÜ Tootjavastutusorganisatsioon ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga on kõikides lasteaia- ja lastehoiu rühmades pakendite konteinereid. Lapsed on kaasatud jäätmete sorteerimisse ja saavad teada, mis juhtub pakenditega ning jäätmetega peale prügikasti viimist. Koos arutatakse, kuidas on võimalik pakendeid korduvkasutada ja vähendada. Läbi kaasatuse soodustame elukestva harjumuse teket. 2.
  2. KÜÜNLAÜMBRISTE JA PATAREIDE KOGUMINE – Igas majas on lastele meisterdatud kogumiskastid nii lasteaias/hoius, kui ka kodus alles jäänud küünlaümbristele ja kasutatud patareidele. Vanemate rühmade lapsed viivad hiljem kokku kogutud küünlaümbrised vanametalli kogumispunkti ja patareid neid müüvasse kauplusesse.
  3. KOMPOSTIKASTIDE PAIGALDAMINE – Väike Päike lasteaedaesse ja –hoidudesse on paigaldatud kompostikastid ja loodud võimalused komposteeruva materjali kogumiseks. Lapsed on teadlikud, millised jäätmed sobivad komposterisse panemiseks, nad on kaasatud jäätmete komposterisse viimisel ning kogumisel ja ning teavad, mida on hiljem kompostijäätmetega võimalik teha.

Hoia ja hooli – koos suudame rohkem!

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.