Psühholoog lasteaias ja -hoius: lisatugi lapsevanemale

Psühholoog lasteaias ja -hoius: lisatugi lapsevanemale

Jaanuari alguses asus Väikeses Päikeses tööle psühholoog Olga Luptova, kes nõustab lapsi ja lapsevanemaid meie Tallinna kesklinna majas ja Viimsi lasteaias, kuid kohapeal õpiprotsessis osalemas ja vajadusel nõu ning jõuga abistamas käib kõigis meie lastehoidudes ja -aedades. Siinkohal on paslik jätkata meie töötajaid tutvustavat artiklisarja just temaga.

Väike Päike on teadlikult võtnud suuna tagada oma lastehoidudes ja -aedades psühholoogi ja teiste esmatasandi tugispetsialistide olemasolu (logopeed, eripedagoog, füsioterapeut), sest varajane märkamine ning kõigi osapoolte vaheline koostöö pakub võimalust lapse vaimsete ja sotsiaalsete võimete teadlikuks arendamiseks juba väga varajasest east alates. Oleme veendunud, et nii jäävad hilisemad mured ära või vähenevad.

Varajane lapsepõlv (0-6 eluaastat) on aeg, mil laps saab nii füüsiliselt kui bioloogiliselt iseseisvaks. Meie ülesanne on seda iseseisvust toetada ja last teekonnal abistada. Kogu selle perioodi vältel on lapse meel vastuvõtlik ning õppimine toimub justkui iseenesest. Kuna infot ja muutuseid on lapse ümber äärmiselt palju, on tegu väga heitliku perioodiga lapse elus ja pakub nii lapsevanemale kui ka lapsele küllaldaselt väljakutseid. Sel perioodil kujuneb lapse isiksus: kõik varases lapseeas saadud kogemused mängivad olulist rolli selles, milline täiskasvanu temast saab. Sellises kogu hilisema elu jaoks vundamendi ladumise etapis on eriliselt oluline last ja lapsevanemaid igakülgselt toetada.

Psühholoogi juurde pöördumine ei ole kindlasti häbiasi või viimane valik. Tema juurde ei pea pöörduma vaid probleemide korral, vanem saab kasulikku nõu ka probleemide ennetamiseks ja lapse arengu toetamiseks. Olga tegeleb nii eravastuvõttude, koolituste kui personalinõustamistega ning hakkab Väikese Päikese blogisse kirjutama erinevatel psühholoogia ning eneseregulatsiooniga seotud teemadel.

Millistel juhtudel tasub kuni 7-aastase lapsega psühholoogi poole pöörduda?

 • Lapsevanem tahab saada rohkem teadmisi ja abi lapse arenguetappide kohta
 • Lapsevanem tahab teada, kuidas saab oma lapse arengut toetada
 • Lapsevanem on segaduses, ei tunne end lapsevanemana kindlalt
 • Lapsevanemaks olemine tekitab ärevust ja hirmu
 • Lapsevanem on väsinud või läbipõlenud, ei tunne rõõmu lapsega suhtlemisest
 • Lapsevanem tahab luua lapsega häid suhteid, kuid ei tea kuidas seda teha
 • Lapse käitumine on viimasel ajal muutunud
 • Lapse käitumine erineb teiste eakaaslaste käitumisest
 • Laps on ärev, muretseb kõige pärast
 • Laps on kogu aeg väsinud ja kurb
 • Lapsel on madal enesehinnang
 • Lapsel on hirmud, mis segavad igapäevast elu
 • Laps on agressiivne enda või teiste suhtes
 • Lapsel on enurees, halb uni, ta on tihti haige, aga arstid ei leia põhjust
 • Lapsel on suhtlemisprobleemid
 • Laps on kinnine

Olga ütleb enda kohta, et tal väga vedas ametivalikuga. Kuigi ta pärast kooli lõpetamist ei teadnud, mida teha sooviks või kelleks saada, siis teadis ta, et talle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata. Lisaks on teda alati huvitanud, kuidas inimesed mõtlevad, mida nad tunnevad ja kuidas oma emotsioonidega toime tulevad. Nii osutuski valituks psühholoogia ja seda ametit naudib ta siiani. Õppides ülikoolis erinevaid psühholoogia aineid ning viibides koolis praktikal, jõudis Olga kiiresti arusaamisele, et lastepsühholoogia valdkond kõnetab teda kõige rohkem. Olga on läbinud erinevaid lastepsühholoogia-alaseid täiendkoolitusi ja hoiab end pidevalt kursis valdkonna uute suundade ja arengutega.

Lisaks on Olga võtnud oma südameasjaks Väikese Päikese laste eneseregulatsiooni oskuste süstemaatilise arendamise. Pakume lastele võimalust olla iseenda aupaklikud juhid, saada sõbraks oma emotsioonidega ja ise oma emotsioone kujundada, mitte lasta emotsioonidel juhtida oma käitumist. Oluline on lastele sisendada, et kõik tema emotsioonid on lubatud, kuid mitte igasugune käitumine. Oleme veendunud, et pole olemas “halbu” lapsi – neil võib olla halb käitumine, puudulikud oskused, rahuldamata vajadused ja palju muid normatiivset käitumist segavaid probleeme. Last ümbritsevate täiskasvanute eesmärk ongi konkreetse lapse muret märgata ja aidata sellega toime tulla. Lapsed oma olemuselt on aktiivsed, siirad ja uudishimulikud. Olga usub, et lastes on palju potentsiaali, ka kasutamata potentsiaali. Töötades lastega külvame seemneid, läbi laste kujundamise loome parema tuleviku kõigile. Lastelt on tõesõna palju õppida!

Arusaadavalt ei tähenda lastepsühholoogia ainult lastega tegelemist. Laps ei arene vaakumis, ta areneb teda ümbritsevate täiskasvanute ja keskkonna koosmõjul. Lapsevanemad ja õpetajad on need tähtsad inimesed lapse elus, kes loovad lapse jaoks keskkonna, kus ta areneb. Enesekindel, rahulik ja positiivne täiskasvanu tagab lapsele turvatunde ja esmaste vajaduste rahuldamise. Ilma nendeta ei saa tekkida ka uudishimu ja õpihuvi. Kui lapsevanem või õpetaja on väsinud, pidevas stressis, ei oska endaga toime tulla, siis ei ole tal ressurssi ka lapsega tegeleda. Kindlasti ei saa me eeldada täiskasvanulikku käitumist lastelt kui me ise jääme oma käitumise reguleerimisega hätta ja laseme emotsioonidel meie üle võimust võtta. On ülimalt oluline pakkuda tuge nii lapsevanematele kui ka õpetajatele ja üheskoos arendada nii ennast kui ka lapsi.

On rõõm tõdeda, et Olgale tõesti meeldib ta töö: “See on kirjeldamatu tunne, kui ma näen muutusi enda väiksemates ja suuremates klientides. Kui laps ja tema ümbritsevad täiskasvanud muutuvad õnnelikumaks, kui nad naeravad ja tänavad mind, siis saan ma aru mille nimel ma töötan.”

Tere tulemast Väikese Päikese meeskonda!

Kristi Stahl
Väike Päike

Vastuvõtu info: psühholoog

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.