Enesejuhtimise arendamise projekt on stardijoonel

Enesejuhtimise arendamise projekt on stardijoonel

Tähelepanu, valmis olla, läks!

Paar aastat tagasi hakkas Väikese Päikese meeskond huvituma eneseregulatsioonist. Lugedes teadusartikleid ja raamatuid ning vaadates ringi lastehoidudes ja lasteaedades, tundus üha enam, et eneseregulatsiooni oskus on see, mida kõik inimesed vajavad. Tõesti, tänaseks on paljud teadlased ühel meelel, et inimene vajab edukaks eluga toimetulekuks head eneseregulatsiooni oskust.
Aastal 2018 viidi Väikses Päikses läbi uurimus koostöös Tallinna Ülikooliga. Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, mida eneseregulatsioon endast tegelikult kujutab. Teoreetiliste allikate analüüsist selgus, et eneseregulatsiooni protsess hõlmab endas palju erinevaid protsesse: reeglite määratlemist ja aktiivselt meeles hoidmist, motivatsiooni, asjakohast ja kontekstitundlikku käitumist. Samuti tuli välja, et eneseregulatsioonivõime tugineb ühe inimpsüühika tippsüsteemi – täidesaatvate funktsioonide – tööle ning eneseregulatsiooni arengu eelduseks on sobiv keskkond ja eesmärgi teadlik toetamine.
See aasta algas sellega, et hakkasime enesejuhtimise teemat edasiarendama. Ideed on, teadmised on, inimesed on. Peaks edasi liikuma. Näeme, et teema on aktuaalne ning igati vajalik: nii laste kui ka lastega tegelevate täiskasvanute elu läheb kindlasti lihtsamaks, kui lapsed õpivad ennast paremini juhtima.

Kuid kuidas seda teha? Kuidas arendada enesejuhtimist, kui see on paljude jaoks nii abstraktne ja arusaamatu? Alustada tuleb mõiste arusaadavamaks muutmisest ning selgitada välja, mis on need kõige vajalikumad teadmised ja oskused, mida lapsed produktiivseks enesejuhtimiseks vajavad. Selleks, et saada aru, millised enesejuhtimise oskused on lastele vajalikud, viidi aasta alguses läbi enesejuhtimise-teemalised arutelud fookusrühmades. Fookusrühmi oli kokku kolm: juhtkonna rühm, lastehoiu õpetajate ja lapsevanemate rühm ning lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate rühm. Kokku osales arutelus 35 inimest, kellest 11 olid lapsevanemad, 14 õpetajad ning 10 juhtkonna esindajad. Arutelude käigus võeti vaatluse alla enesejuhtimise olemus ja vajalikkus, toodi näiteid enesereguleerimise kasutamisest igapäevaelus ning räägiti sellest, millistes olukordades võiksid lapsed ennast paremini juhtida.

Tore on tõdeda, et nii Väikese Päikese töötajad kui ka lapsevanemad olid ühel meelel, et enesejuhtimise arendamine on vajalik. Paljud väljendasid heameelt, et Väike Päike tahab laste eneseregulatsiooni oskusi arendada. Lisaks rõhutasid osalejad, et ka täiskasvanud võiksid olla oskuslikud enesejuhtijaid – et lapsed saaksid õppida eeskujudelt. Räägiti palju emotsioonide juhtimisest ning sellest, et tunded on meie elus igal pool. Arutelus toodi välja elulisi näiteid enesejuhtimisest: laps ei allu reeglitele, laps ei oska ise endale tegevust leida, laps ei oska oma negatiivsete emotsioonidega toime tulla jne.
Väike Päike hoolib sellest, et lapsed kasvaksid üles elus hästi hakkama saavate ja õnnelikena. Oleme veendunud, et lapsed peaksid mitte ainult tähti ja arve õppima, vaid ka seda, kuidas enda emotsioone, mõtteid ja käitumist juhtida.
Enesejuhtimise projekt on stardijoonel! Varsti-varsti kõlab stardipauk ning liigume edasi!
Püsige lainel.

Olga Luptova
Psühholoog 
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.