Eripedagoog-nõustaja
Eripedagoog

Eripedagoog-nõustaja

 • Vanus: 2-7a
 • Asukoht: Kesklinn
 • Kestus: 45min lapsega + vajadusel 15min vanemaga
 • Tugispetsialist: Krista Kalberg
 • Hind: 45€

Eripedagoog-nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, mõtlemisprotsessid, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused), samuti sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid, silma-käe ja kahe käe koostööga seotud oskuseid. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Eripedagoogiline nõustamine:

 • Selgitatakse välja edasise eripedagoogilise töö vajadus.
 • Kaardistatakse lapsevanema küsimused ja mured lapse arengu kohta.
 • Hinnatakse lapse arengut.
 • Nõustatakse lapsevanemat ja antakse soovitusi lapse paremaks toimetulekuks.

Eripedagoogi pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:

 • lapse arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • lapse õppimisega seotud mured/probleemid
 • sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisega seotud küsimused
 • lapse käitumisega seotud mured (ala- või üliaktiivsus, emotsionaalsed mured jm)
 • lapse kohanemis- ja toimetulekumured sotsiaalsetes situatsioonides, lasteaias või gruppides
 • kognitiivsete protsesside ja mõtlemisoskustega seotud küsimused
 • kui on kahtlus, et laps on ealisest arengust maha jäänud
 • erivajadustega laste õpetamine ja arengu toetamine
 • andeka lapse toetamisega seotud küsimused
 • kohandused lasteaias, toimetulekuga seotud põhjused ja vastavad võtted lapse aitamiseks toimetulekuks lasteaias
 • erivõtted ja kodused harjutused lapsega tegelemiseks ja lapse üldiseks arendamiseks
 • teadmised ja praktilised oskused, kuidas toetada väikelapse vaimset, kognitiivset ja sotsiaalset arengut.
 • algklassilaste osas saab nõu koolis tekkinud raskuste põhjuste väljaselgitamiseks ja raskuste leevendamiseks

Nõutamisele on oodatud väikelapsed ja eelkoolilapsed (2-7a).

Individuaaltund: eripedagoogiline tegevus – erimetoodikaid ja võtteid kasutades suunata ja toetada lapse igakülgset arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Tegeletakse individuaalselt lapse arengu erinevate valdkondadega, taju-, tähelepanu ja keskendumisprotsesside arendamisega, sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste, õpioskuste ja peenmotoorsete oskuste arendamisega.

Väikelaste puhul on võimalus arendada lapse psüühilisi protsesse, käelist tegevust, mis on aluseks kooliks vajalike oskuste (lugemine, kirjutamine, mõtlemine) omandamiseks.

Eripedagoogiline töö on lapsele mänguline ja eakohane.