Eripedagoog
Eripedagoog

Eripedagoog

 • Vanus: 2-10a
 • Asukoht: Kesklinn, Viimsi
 • Kestus: 45-90min
 • Tugispetsialist: Krista Kalberg
 • Hind: 50-80€

Eripedagoog-nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, mõtlemisprotsessid, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused), samuti sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid, silma-käe ja kahe käe koostööga seotud oskuseid. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Ootame pöörduma väikelaste, eelkooliealiste kui ka algklasside laste lapsevanemaid järgmistel teemadel:

 • Kuidas toetada lapse vaimset arengut ja õpetada igapäevaoskuseid
 • Kuidas toetada lapse tähelepanu ja keskendumist
 • Kuidas toetada lapse õpioskuste arengut ja õppimist
 • Kuidas arendada lapse sotsiaalseid ja suhtlemisoskuseid
 • Kuidas reageerida ja toetada lapse ebaharilikku või probleemset käitumist
 • Kuidas aidata lapsel kohaneda uutes olukordades ja õpetada toimetulekuoskuseid
 • Kuidas toetada algklassilapse õppimist kodus
 • Milliseid mänge lapsega mängida ja milliseid mänguasju kasutada
 • Kuidas tulla toime lapse ebasobiva käitumisega, kuidas aidata iseennast lapsevanemana.
 • Kuidas õpetada oskuseid, kuidas aidata lapsel paremini toime tulla
 • Kodused harjutused ja tegevused lapsega tegelemiseks ja lapse üldiseks arendamiseks
 • Kuidas teha lapsega paremini koostööd, vähendada konflikte
 • Kuidas aidata lapsel paremini õppida – lugeda, kirjutada, arvutada – milliseid abivahendeid ja võtteid kasutada..

Eripedagoogiline kontaktnõustamine

Esmane pere (laps ja lapsevanemad) nõustamine 90min, hind 80€.
Korduv pere (laps ja lapsevanemad) nõustamine 60min, hind 60€

 • Kaardistatakse lapsevanema küsimused ja mured lapse arengu kohta.
 • Hinnatakse lapse arengut.
 • Nõustatakse lapsevanemat ja antakse soovitusi lapse paremaks toimetulekuks.
 • Selgitatakse välja edasise eripedagoogilise töö vajadus.

Eripedagoogi pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:

 • lapse arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • lapse õppimisega seotud mured/probleemid
 • sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisega seotud küsimused
 • lapse käitumisega seotud mured (ala- või üliaktiivsus, emotsionaalsed mured jm)
 • lapse kohanemis- ja toimetulekumured sotsiaalsetes situatsioonides, lasteaias või gruppides
 • kognitiivsete protsesside ja mõtlemisoskustega seotud küsimused
 • kui on kahtlus, et laps on ealisest arengust maha jäänud
 • erivajadustega laste õpetamine ja arengu toetamine
 • andeka lapse toetamisega seotud küsimused
 • kohandused lasteaias, toimetulekuga seotud põhjused ja vastavad võtted lapse aitamiseks toimetulekuks lasteaias
 • erivõtted ja kodused harjutused lapsega tegelemiseks ja lapse üldiseks arendamiseks
 • teadmised ja praktilised oskused, kuidas toetada väikelapse vaimset, kognitiivset ja sotsiaalset arengut.
 • algklassilaste osas saab nõu koolis tekkinud raskuste põhjuste väljaselgitamiseks ja raskuste leevendamiseks.

Eripedagoogi individuaaltund

Kestus 45min lapsega, hind 55 €

Eripedagoogiline tegevus – erimetoodikaid ja võtteid kasutades suunata ja toetada lapse igakülgset arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Tegeletakse individuaalselt lapse arengu erinevate valdkondadega, taju-, tähelepanu ja keskendumisprotsesside arendamisega, sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste, õpioskuste ja peenmotoorsete oskuste arendamisega.

Väikelaste puhul on võimalus arendada lapse psüühilisi protsesse, käelist tegevust, mis on aluseks kooliks vajalike oskuste (lugemine, kirjutamine, mõtlemine) omandamiseks.

Eripedagoogiline töö on lapsele mänguline ja eakohane.

Eripedagoogi virtuaalne nõustamine

Kestus 45 minutit, hind 50 €

Virtuaalne nõustamine toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne vahendusel Skype, Messenger, Viber, WhatsAppi vms rakenduse abil.

Aja broneerimiseks vajuta ülalpool olevat nuppu REGISTREERI

Eripedagoog Krista Kalberg:

Olen erialalt eripedagoog, kuid pigem tunnen end arengunõustaja ja – toetajana, nii lastele kui täiskasvanutele. Kõige tähtsam, mida olen elult õppinud, on see, et iga inimene on eriline ja terviklik, võibolla väike või suur, võibolla aktiivsem või pasiivsem, kuid just nii isepärane, nagu ta hetkel on.

Oma esimesed kokkupuuted väga eriliste lastega sain ülikoolis 25 aastat tagasi, õppides küll eelkoolipedagoogikat ja psühholoogiat, kuid tehes oma esimese uurimustöö autismi teemadel. Olen järjepanu üle 15 aasta töötanud lasteaedades ja koolis erinevate arenguliste väljakutsetega lastega, olles nii laste arengu toetaja, oskuste õpetaja, lapsevanemate ja õpetajate nõustaja ning koolitaja kui ka rehabilitatsioonimeeskondade eripedagoog ja koordineerija. 10 aastat tagasi alustasin oma teekonda mänguterapeudina – minu jaoks on mäng väikese lapse arengu üks alustalasid, saan oma oskuseid rakendada paljude murekohtade hajutamiseks.

Minu väljaõppesse kuulub ka MI-kõrgtaseme koolitus, mis keskendub positiivsele lahenduskesksele probleemide käsitlusele – st et alati on olemas lahendus ja alati on võimalik paremini edasi minna!

Leian, et minu töö eesmärk laiemalt on aidata nii lapsel, perel kui suurel inimesel areneda just talle soodsas suunas, minu töö on pakkuda oma klientidele võimalust õppida uusi oskuseid ja arendada oma võimeid nii, et paremini elus toime tulla.

Oma töös pean kõige olulisemaks usaldusliku kontakti loomist ja saavutamist lapsega, ning seda, et iga laps on oma individuaalse arenguga.

Minu missioon on tervem ja rahulolevam laps.

Väga huvitav ja südamelähedane on mulle autismispektri ja väljakutseid pakkuva käitumisega laste arengu toetamine ja nende peredega koos parima võimaliku keskkonna väljanuputamine. Praktiseerin mh erinevaid autismi metoodikaid.

Minu vastuvõtule on oodatud lapsed ja vanemad, kellel on huvi või küsimus või mure oma lapse arengu, õppimise, käitumise või sotsiaalsete oskuste osas. Minu vastuvõtule ja mänguteraapia seanssidele on väga oodatud ka autismispektri ja muu keerulise käitumisega väikelapsed, kuna kasutan oma töös mh Floortime- tehnikat.

Tule parem varem, siis saab väiksemate murede puhul kohe lahendusi otsida. Kui vähegi on lapsevanemal huvi, kas tema lapse areng toimub eakohaselt ja õiges suunas, kas tema kasvatusmeetodid on last toetavad, siis oled teretulnud võtma ühendust, vaatame koos üle, kuidas kõige paremini Sinu lapsel toeks olla tema väga olulisel suureks kasvamise teel.

Esmasele konsultatsioonile on oodatud nii väikelapse, lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Olen keskendunud eelkooliealiste (2-7-aastaste) laste abistamisele.