Eripedagoog-nõustaja
Eripedagoog

Eripedagoog-nõustaja

 • Vanus: 2-10a
 • Asukoht: Kesklinn
 • Kestus: 45-90min
 • Tugispetsialist: Krista Kalberg
 • Hind: 40-70€

Eripedagoog-nõustaja hindab üldist kognitiivset võimekust, arengutaset erinevates valdkondades (taju, mälu, mõtlemisprotsessid, tähelepanu ja keskendumine, õpioskused), samuti sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid, silma-käe ja kahe käe koostööga seotud oskuseid. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi laps oskab vastu võtta.

Ootame pöörduma väikelaste, eelkooliealiste kui ka algklasside laste lapsevanemaid järgmistel teemadel:

 • Kuidas toetada lapse vaimset arengut ja õpetada igapäevaoskuseid
 • Kuidas toetada lapse tähelepanu ja keskendumist
 • Kuidas toetada lapse õpioskuste arengut ja õppimist
 • Kuidas arendada lapse sotsiaalseid ja suhtlemisoskuseid
 • Kuidas reageerida ja toetada lapse ebaharilikku või probleemset käitumist
 • Kuidas aidata lapsel kohaneda uutes olukordades ja õpetada toimetulekuoskuseid
 • Kuidas toetada algklassilapse õppimist kodus
 • Milliseid mänge lapsega mängida ja milliseid mänguasju kasutada
 • Kuidas tulla toime lapse ebasobiva käitumisega, kuidas aidata iseennast lapsevanemana.
 • Kuidas õpetada oskuseid, kuidas aidata lapsel paremini toime tulla
 • Kodused harjutused ja tegevused lapsega tegelemiseks ja lapse üldiseks arendamiseks
 • Kuidas teha lapsega paremini koostööd, vähendada konflikte
 • Kuidas aidata lapsel paremini õppida – lugeda, kirjutada, arvutada – milliseid abivahendeid ja võtteid kasutada..

Eripedagoogiline kontaktnõustamine

Esmane pere (laps ja lapsevanemad) nõustamine 90min, hind 70€.
Korduv pere (laps ja lapsevanemad) nõustamine 60min, hind 50€

 • Selgitatakse välja edasise eripedagoogilise töö vajadus.
 • Kaardistatakse lapsevanema küsimused ja mured lapse arengu kohta.
 • Hinnatakse lapse arengut.
 • Nõustatakse lapsevanemat ja antakse soovitusi lapse paremaks toimetulekuks.

Eripedagoogi pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad:

 • lapse arengu ja kasvatamisega seotud küsimused
 • lapse õppimisega seotud mured/probleemid
 • sotsiaalsete oskuste ja suhtlemisega seotud küsimused
 • lapse käitumisega seotud mured (ala- või üliaktiivsus, emotsionaalsed mured jm)
 • lapse kohanemis- ja toimetulekumured sotsiaalsetes situatsioonides, lasteaias või gruppides
 • kognitiivsete protsesside ja mõtlemisoskustega seotud küsimused
 • kui on kahtlus, et laps on ealisest arengust maha jäänud
 • erivajadustega laste õpetamine ja arengu toetamine
 • andeka lapse toetamisega seotud küsimused
 • kohandused lasteaias, toimetulekuga seotud põhjused ja vastavad võtted lapse aitamiseks toimetulekuks lasteaias
 • erivõtted ja kodused harjutused lapsega tegelemiseks ja lapse üldiseks arendamiseks
 • teadmised ja praktilised oskused, kuidas toetada väikelapse vaimset, kognitiivset ja sotsiaalset arengut.
 • algklassilaste osas saab nõu koolis tekkinud raskuste põhjuste väljaselgitamiseks ja raskuste leevendamiseks.

Eripedagoog-nõustaja individuaaltund

Kestus 45min lapsega, hind 45 €, 10 individuaaltundi 350€

Eripedagoogiline tegevus – erimetoodikaid ja võtteid kasutades suunata ja toetada lapse igakülgset arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Tegeletakse individuaalselt lapse arengu erinevate valdkondadega, taju-, tähelepanu ja keskendumisprotsesside arendamisega, sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste, õpioskuste ja peenmotoorsete oskuste arendamisega.

Väikelaste puhul on võimalus arendada lapse psüühilisi protsesse, käelist tegevust, mis on aluseks kooliks vajalike oskuste (lugemine, kirjutamine, mõtlemine) omandamiseks.

Eripedagoogiline töö on lapsele mänguline ja eakohane.

Eripedagoogi virtuaalne nõustamine

Kestus 45 minutit, hind 40 €

Virtuaalne nõustamine toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne vahendusel Skype, Messenger, Viber, WhatsAppi vms rakenduse abil.

Aja broneerimiseks täida Väike Päike kodulehel registreerimisvorm.