Hinnakiri

Lastehoiu tasud
Päevade arv nädalas2 päeva3 päeva4-5 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*400 €/kuu425 €/kuu525 €/kuu
Tallinna linna toetus**264 €/kuu264 €/kuu264 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale***
(kohatasu+õppetegevuse tasu)
136 €/kuu161 €/kuu261 €/kuu
Kohatasu121 €/kuu141 €/kuu 236 €/kuu
Õppetegevuse tasu15 €/kuu20 €/kuu25 €/kuu
Toiduraha****4 €/päev4 €/päev4 €/päev
* Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.
** Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks tuleb iga kuu täita taotlusvorm ning esitada see oma elukohajärgsele linnaosavalitsusele.
*** Kuutasu lapsevanemale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn ja kes on taotlenud Tallinna linna toetust, hõlmab nii kohatasu kui õppetegevuse tasu. Õppetegevuse tasu sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2022.

Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

OMAVALITSUSTE TOETUSED

Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.
TALLINNA ELANIKU TOIDUKULU HÜVITIS
Tallinna linn hüvitab toidukulu alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta. Lisainfo.

Tunnihoiu tasud*
Lapse vanusTunnitasuPäevatasu
Kuni 18 kuud15 €/tund80 €/päev
18-36 kuud10 €/tund55 €/päev
3-7 aastat8 €/tund40 €/päev
*Tunnihoiu tasud sisaldavad toiduraha
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2019

LISATEENUSED

Logopeed: individuaalne kontaktnõustamine 45 min/40 €, virtuaalne nõustamine 35 min/25 €
Füsioterapeut: esmane vastuvõtt 45 min/25 €, kordusvisiit 30 min/20 €
Psühholoog: individuaalne nõustamine 60-90 min/50-70 €,  individuaalne töö lapsega 45 min/40€, virtuaalne nõustamine 45-60 min/35-43€
Laste massaaž: 1×15 €/5×70 €
Unekool: 1,5 tundi/50€

Ruumide rent pidudeks: 70 €/3 h
Ruumide rent koolitusteks ja huvitegevuseks: 10 €/h