Hinnakiri

Lastehoiu tasud
Päevade arv nädalas2 päeva3 päeva4-5 päeva
Lapsehoiu teenuse tasu*325 €/kuu375 €/kuu475 €/kuu
sh Saue valla toetus kuni260 €/kuu300 €/kuu340 €/kuu
Kuutasu lapsevanemale**
(kohatasu+õppetegevuse tasu)
65 €/kuu75 €/kuu135 €/kuu
Kohatasu55 €/kuu60 €/kuu116 €/kuu
Õppetegevuse tasu10 €/kuu15 €/kuu19 €/kuu
Toiduraha***3,5 €/päev3,5 €/päev3,5 €/päev
* Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.
** Kuutasu lapsevanemale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vald, hõlmab kohatasu ja õppetegevuse tasu. Õppetegevuse tasu sisaldab koolieelse lasteasutuse õppekava läbiviimist, liikumistunde, muusikatunde, eneseregulatsiooniprogrammi, digiõppeprogrammi, psühholoogi ja logopeedi grupivaatlust, lapse individuaalset infosüsteemi, õppevahendeid.
*** Toiduraha lisandub lapsevanema poolt makstavale kuutasule. Teavitades hoidjaid puudumisest õigeaegselt, ei pea puudutud päeva eest toiduraha tasuma.
Hinnakiri kehtib alates 01.07.2021.

Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

OMAVALITSUSTE TOETUSED
Lõplik kohatasu lapsevanemale sõltub kohaliku omavalitsuse toetuse määrast. Tutvu toetuste tingimustega: TALLINNHARKUSAUEKIILIRAEVIIMSI. Küsimuste tekkimisel oleme hea meelega abiks toetuse ja kohatasu täpse suuruse arvutamisel.
TALLINNA ELANIKU TOIDUKULU HÜVITIS
Tallinna linn hüvitab toidukulu alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta. Lisainfo.

Lisateenused

Logopeed: individuaaln kontaktnõustamine 45 min/40 €, virtuaalne nõustamine 30 min/35 €
Füsioterapeut: esmane vastuvõtt 45 min/25 €, kordusvisiit 30 min/20 €
Psühholoog: individuaalne kontaktnõustamine 60-90 min/50-70 €,  individuaalne töö lapsega 45 min/40€, virtuaalne nõustamine 45-60 min /35-43 €
Laste massaaž: 1×15 €/5×70 €
Unekool: 1,5 tundi/50 €

Ruumide rent pidudeks: 70 €/3 tundi
Ruumide rent koolitusteks ja huvitegevuseks: 10 €/tund