Kodukord

 1. Õppeperiood Väike Päike Huvikoolis algab 01.09.2023 ja kestab kuni 31.05.2024.
 2. Huvikoolis on talvevaheaeg 22.12.2023-07.01.2024.
 3. Huvikooli tunni pikkus on 35-60 minutit, olenevalt laste vanusest ja tunni spetsiifikast.
 4. Tunniplaaniga saab tutvuda Väikese Päikese kodulehel www.lasteklubi.ee.
 5. Huviringiga saab liituda kogu õppeperioodi vältel. Jooksva kuu keskel sõlmitud lepingu puhul arvestatakse õppetasu proportsionaalselt.
 6. Huvikooli tunnist puudumist, millest on ette teavitatud mitte hiljem kui 24 tundi enne huviringi tunni toimumise aega, on võimalik tundi asendada ühe kuu jooksul.
 7. Puudutud tunni võib asendada mõnes teises, lapse vanusele vastavas huviringis. Selleks tuleb registreerida huviringide broneerimissüsteemis ühe korra külastus teises huviringis või võtta ühendust huvikool@lasteklubi.ee.
 8. Lapsed vanuses 0-3 aastat võivad teha asendusi teistes Väikese Päikese asukohtades.
 9. Asendada saab eeldusel, et on vabu kohti ja lapsevanemal on kehtiv huvikooli koha kasutamise leping.
 10. Peale lepingu lõppemist tühistuvad puudutud tundide asendusvõimalused.
 11. Õppetasu arve esitatakse iga kuu eest ette hiljemalt vastava kuu 5. kuupäevaks.
 12. Õppetasu tuleb maksta õppeperioodi jooksul igas kuus, sõltumata tundide arvust või tundidest osavõtmise arvust kuus. Huvikooli talvevaheajal (22.12.2023-07.01.2024) ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu. Õppeaasta jooksul on keskmiselt igas kuus vähemalt 4 õppetundi (vt tabelit).
 13. Osaledes mitmes huviringis, saab arvel soodustust 10%. Õe-venna soodustus arvel 10%.
 14. Beebide ja väikelaste huviringides (võimlemine, muusika ja loovus) pakutavat teenust reguleerib täiskasvanu koolituse seadus ja seetõttu ei ole võimalik nende ringide eest tasutud koolituskuludelt taotleda tulumaksutagastust. Üle 3-aastaste laste huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.
 15. Lepingu saab lõpetada broneerimissüsteemis või teavitades kirjalikult huvikool@lasteklubi.ee. Soovides lepingu lõpetada jooksva kuuga, tuleb lõpetamise soov esitada hiljemalt kuu viimaseks päevaks, vastasel korral kohustub lapsevanem maksma õppetasu järgneva kuu eest.
 16. Korratasuga makstes on vajalik tundi iga kord uuesti registreerida ja tundi saab tulla ainult vaba koha olemasolul.
 17. Huvikooli tundides ja huvikoolis toimuvatest sündmustest ning aktuaalsetest teemadest teavitatakse huviringis käivate laste vanemaid huvikooli koduleheküljel ja e-kirja teel.
 18. Huviringi on oodatud terved lapsed/täiskasvanud. Ka nohu ja köha on haigused.
 19. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundaja oma lapse suhtes. Julgelt pöörduge huviringi juhendaja või huvikooli juhataja poole abi ja nõu saamiseks.
TUNDIDE ARV ÕPPEAASTA JOOKSUL
Tunni toimumise päevesmaspäevteisipäevkolmapäevneljapäevreede
September44455
Oktoober54444
November45544
Detsember33333
Jaanuar44333
Veebruar44444
Märts44555
Aprill44444
Mai55544