Viimsi lasteaia õpetajad ERASMUS+ programmiga Soomes

Viimsi lasteaia õpetajad ERASMUS+ programmiga Soomes

Novembris külastasid seitse Väike Päike Viimsi lasteaia õpetajat erinevaid Soome lasteaedu tänu Erasmus+ projektile. Tähelepanekuid soome lasteaedade kohta oli neil palju ning töised päevad eri lasteaedades möödusid kiiresti. Kokku kestis visiit kolm päeva ja külastati nelja lasteaeda.

Millised on siis meie külastuste põhjal soome lasteaiad?

Rühmades on korraga tööl rohkem täiskasvanuid kui meil: lisaks õpetajatele ja õpetaja abidele on kohapeal olemas veel sotsiaalpedagoog, logopeed jm tugipersonal. Iga viie lapse kohta on rühmas tavaliselt 1 täiskasvanu. Erivajadusega last arvestatakse kahe lapse eest. Asenduspersonali saab tellida läbi spetsiaalse keskkonna, nagu meil kooliõpetajaid.

Kodustele lastele on loodud võimalus käia iga päev kell 9-12 täiskasvanu järelvalve all pargis mängimas.

Rühmades on tavaliselt koos eri vanuses lapsed, 2-7aastased tegutsevad kõik koos.

Nagu meilgi, väärtustatakse Soomes hästi palju vaba mängu ning läbi selle õppimist. Palju käiakse ka majast väljas: tegutsetakse metsas, pargis ja mere ääres. Väärtustatakse mängu ja lapseks olemist. Rõhku pannakse Väikese Päikesega sarnaselt nii digiõppele kui emotsioonide õppele. Rühmaruumides on erinevaid digiõppevahendeid ja peeglite juures kohtab materjale emotsioonide kohta.

Silma hakkasid ka rühmaruumi täiskasvanu kõrgusel olevad lauad ja toolid, mis lubavad õpetajatel koos lastega ühiselt laua ääres tegutseda. Samuti aitab selline lahendus vähendada õpetajate seljamuresid. Söögilaudadel on korvi sees hambapuhastustabletid suuhügieeni jaoks.

Väärtustatakse väiksemates gruppides tegutsemist ja multikultuursust

Rühmades tegutseti õppe- ja loovtegevuste raames 5-6 lapsega gruppides, kus igas grupis oli ka täiskasvanu. Rühmad jagatakse hommikul pooleks: ühed tegutsevad kahe õpetajaga toas, teised õues ja siis vastupidi.

Igas külastatud lasteaias oli koos mitme erineva emakeelega lapsed. Ühes lasteaias oli õppekeeleks rootsi keel, kolmes külastatud lasteaias soome keel, kuid lisaks soome ja rootsi keelele on lasteaedades kuni 20 erineva emakeelega lapsi. Seega on soomekeelne alusharidus tegelikult keelekümblusmeetodil õpe erinevate koduste keeltega lastele. Vabategevustes võivad lapsed kasutada ka muid keeli.

Astmeline lasteaiatasu 

Lasteaia kohatasu arvestatakse kohalkäidud päevade ja tundide kohta ning võetakse arvesse ka lapsevanema sissetulekut. Nii maksavad väiksema sissetulekuga lapsevanemad vähem ja suurema sissetulekuga lapsevanemad veidi rohkem.

Kokkuvõtteks saab öelda, et sellised külastusvisiidid erinevatesse lasteaedadesse on alushariduses töötavatele spetsialistidele avardavad ja huvitavad kogemused, mida tahaks kindlasti ka edaspidi kogeda. Väike Päike Tartu lasteaeda tulevad kevadel külalised Leedu lasteaiast, nii et sel korral saame ise olla võõrustaja rollis.

Loe rohkem erasmus+ programmi kohta siit

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.