Uued sügistuuled Väike Päike Huvikoolis

Uued sügistuuled Väike Päike Huvikoolis

Augustis alustas Väike Päike Huvikoolis tööd uus juht Liis Jakimainen. Liis on lastega tegelenud pikalt, ta on motiveeritud teemadel, mis puudutab laste kasvatamist, lapsest lähtumist, individuaalsust, laste loovust ja mängulisust. Lapsed vajavad tunnet, et neid on mõistetud nende huvidest lähtuvalt. Liisi Montessori pedagoogika-alane taust aga ka üleüldiselt lapsest lähtuv kasvatus ja innustus laste arengust, toob kaasa põnevaid muudatusi meie huvikooli ringidesse ja arengusuundadesse. Liis peab huviharidust oluliseks eelkõige seetõttu, et laste areng on kõige kiirem perioodil 0-6 eluaastat. Sel perioodil luuakse vundament kogu eluks. Huvitegevuses omandatakse nii erioskusi kui ka üldoskusi, mis lubavad lapse potentsiaalil avaneda ja areneda parimal võimalikul moel.

Annete arenguks kõige olulisem aeg

Annete arenguks on kõige olulisem aeg eluaastail 5-20, millele kehtib 10 aasta reegel. See tähendab, et mingi eriala omandamiseks kulub just nii palju aastaid, et selles olla oskuslik. Keerulised asjad muutuvad harjutamisega lihtsamaks, õpitakse lähedalasuvast kaugema suunas, lihtsamast raskema poole. Oled sa laulja, tantsija, sportlane või käsitööga tegeleja – kõikide nende tegevuste omandamiseks on vajalikud pisikesed muutused aju töös, mis tekivad aja jooksul. Lihastel on mälu juba nende kasvamise varajases faasis ning laste vastuvõtlik meel imab endasse väga lihtsalt kõike oma ümbritsevast keskkonnast. Keskendumine ja ülesande juures püsimine on nagu lihastreening: seda tuleb teha järjepidevalt.

Toetav perekond ja head suhted

Kuni kolmanda eluaastani on lapsel loomuomane jõud ja tahe tegutseda, hiljem asendub see tahtejõuga. Lapsevanemal lasub vastutus lapse huvi toetada ning vajadusel ka motiveerida. Mitte keegi meist ei ole ju pidevalt ise motiveeritud. Igaühel tuleb ette perioode, kus trenni minek tundub ületamatult raske. Sel ajal on oluline toetav perekond ja head suhted nii kaaslaste kui juhendajaga. Kuid ega eesmärk omaette pole olla andekas, vaid eelkõige ikka õnnelik oma ettevõtmistes!

Paku lapsele positiivseid emotsioone ja eduelamust

Kõik, mida laps kogeb, saab tema päriselu osaks. Paku lapsele kogemusi, et ta teaks, mis teda huvitab ning mis looks talle positiivseid emotsioone ja eduelamust. See ongi ju õppimise aluseks. Nii saab ta avastada oma täit potentsiaali ja kujuneda iseenda parimaks õnnelikuks versiooniks.

Väike Päike Huvikoolis pakume beebidele ja väikelastele võimlemistunde, loovus- ja muusikaringi, beebimassaaži ja ujutamist. Lisaks on võimalik meie juurest saada tugispetsialistide teenuseid: vastu võtavad logopeed, füsioterapeut ja psühholoog-mänguterapeut. Oktoobrist on lisandumas palju uusi põnevaid huviringe, nagu näiteks Montessori mängugrupp, jälgi kindlasti meie kodulehte.

NB! Väike Päike Huvikool kutsub koostööle! Otsime erinevaid juhendajaid ja põnevaid inimesi jutustama, loenguid pidama (nii kohapeal kui veebis), õpitube korraldama, huviringe juhendama, laagreid juhatama, kontserte pidama. Otsime ka uusi kohti, kuhu laieneda! Võta Liisiga ühendust, kui soovid teada lisa: liis.jakimainen@lasteklubi.ee

Väike Päike Huvikool,
sinu lapse huvi loob.
Loomuomane tahe õppida
ja sisemine jõud tegutseda.
Laps tahab ju teha kõike ise,
luba mulle seda armas ema, isa!

Sa tule meile,
sõber väike –
oled meie päike!

Alusharidus LOEB. Huviharidus on huvi LOOJA.

Luuletuse autor:
Liis Jakimainen

Artikli autorid:
Liis Jakimainen

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.