Õuehoius on lõputult loomingulisust!

Õuehoius on lõputult loomingulisust!

Väikesel Päikesel on alates sellest hooajast lausa kaks õuelastehoidu: lisaks Peetri õuehoiule toimetab peamiselt õuehoiuna ka meie Viimsi lastehoid. 

Kuna lastehoius käivad väga pisikesed lapsed vanuses 1,5-3 aastat, on meie õuehoiud pigem õuearmastusega hoiud. Nii Viimsis kui Peetris on olemas ka kõigi mugavustega maja, kus saab jaheda ilma korral süüa, riideid vahetada ja loovtegevusi läbi viia. Me viibime küll iga ilmaga õues, aga reguleerime õuesoleku aja pikkust vastavalt ilmastikuoludele. Eesmärk on õpetada lapsi igat ilma armastama, kuid kui on liiga tuuline, otsime kohta, kus tuul nii tugevasti ei puhu. Kui päike kõrvetab, otsime varju. Kui väga külm on, õpetame lapsi, et õues on vaja sooja saamiseks kiiresti liikuda ning teeme jooksumänge.

Riietus on oluline

Kindlasti on oluline kvaliteetne, kihiline riietus, mis lubab liikuda, juhib soojust ning kaitseb ilmastikuolude eest. Heaks esimeseks kihiks on meriinovill, mis ei muutu higistades külmaks ning hoiab keha kuiva ja soojana. Kindaid ja sokke võiks igal lapsel olla kaasas varuga. Riietumise kohta on Peetri Õuehoiu juhataja Kadri teinud ka toreda videoloengu.

Õuehoiu päevakava

Nagu tavahoius, on ka meil lisaks mängu-, söögi- ja uneajale erinevad muusika-, liikumis- ja loovtegevused. Samuti proovime kätt robootikas. Kuna Väikese Päikese hoidudes ja lasteaedades on olulisel kohal eneseregulatsioonioskuste arendamine ja emotsioonidest arusaamine,  lõimime päeva jooksul läbiviidavatesse tegevustesse ka erinevaid emotsioone ning arutleme, kuidas nendega turvaliselt toime tulla. Erinevuseks ongi, et õuelastehoius viime enamasti kõiki tegevusi läbi õues. Meie päeva sisse mahub alati ka värskendav lõunauni vankrites või kergvooditel. Magame tuule eest kaitstud terrassil, sest värskes õhus tuleb ju nii hea uni! Samuti on väikelapsele, kes on beebieast alates harjunud oma uinakuid vankris tegema, niimoodi kergem kohaneda lastehoius magamisega. 

Värske õhu positiivne mõju

Õuehoius on lõputult loomingulisust! Igast kivist ja käbist saab mänguasi ning kõigile on piisavalt ruumi tegutsemiseks. Tegelikult on värskes õhus viibimisel positiivne mõju nii lapse kui täiskasvanu füüsilisele ja emotsionaalsele heaolule. Õuehoius on madalam müratase, sest ruumi liikumiseks on rohkem ja lapsed saavad õuealal ise valida endale tegutsemispaiga.  Meil on alati looduslik valgus ning keskkond ise pakub nii palju võimalusi õppimiseks. Õues olemine annab lastele ideaalse võimaluse loodusega suhestumiseks. Vahetu kogemus looduse (ka linnalooduse) seltsis on parim viis arendamaks lastes loodushoidlikku mõtteviisi, loovat mõtlemist, teistega arvestamist ja enda usaldamist. Jälgides looduse aastaringi, saavad selgeks nii värvid, tähed, ilmastikuolud kui kalender. Pole õppeteemat, mida ei saaks loodusega lõimida. 

Miks eelistada õuelastehoidu? 

  • areneb loov mõtlemine ja kujutlusvõime
  • arenevad vaatlus- ja keskendumisoskused
  • suureneb füüsiline ja vaimne vastupidavus
  • suureneb enesekindlus ja usk endasse
  • tekib positiivne seos loodusega
  • kasvab uudishimu ja loovus 
  • suureneb probleemilahendusoskus
  • väikese inimese silmad saavad areneda loodusliku päevavalguse käes ja parimas keskkonnas, ekraanivabalt ning ilma kunstliku valguseta

Kokkuvõtteks saab öelda, et õuehoiud on mujal maailmas populaarsed valikud olnud juba aastakümneid: esimesed õuelastehoiud tekkisid Saksamaale ja Skandinaaviasse juba eelmise sajandi keskel. Ka Eesti lastel on järjest rohkem võimalusi looduse keskel ja õuekeskkonnas õppimiseks ning kasvamiseks. Positiivseid mõjusid nii emotsionaalsele kui füüsilisele heaolule tajuvad aga nii lapsed kui õpetajad ja hoidjad.  

Tutvu meie Viimsi õuehoiuga siin.

Kui sooviksid töötada meie kõige ägedamas õuehoius, tutvu ka töökuulutustega.

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.