Mitmekesine ja kvaliteetne alusharidus digivahendite abil!

Mitmekesine ja kvaliteetne alusharidus digivahendite abil!

Viimsi lasteaed Väike Päike sai mai alguses kätte suure hulga uusi digiõppevahendeid, mille soetamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondi toel. Toetust sai taotleda läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse programmi „Mitmekesine ja kvaliteetne haridus“. Projekti kogusummaks oli 2409,50, millest toetuse summa oli 2048,07 eurot.

Digivahendite soetamise eesmärk

Projekti üldeesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 raames seatud eesmärkide
elluviimist: muutuva õpikäsituse rakendamist, õpilaste digipädevuste arendamist, õpetajate erialaste digioskuste arendamist ning aidata kaasa õppe kujundamisele töömaailma reaalsetele vajadustele vastavaks.

Lasteaias on digivahendid igapäevase õppetöö osa

Lasteaial on juba varasematest aastatest olemas korralik robootika- ja IKT-vahendite taristu, kuid püüame seda igal aastal täiendada ning üle vaadata. IKT-vahendite kasutamine ei ole meie õpetajate jaoks eesmärk omaette, vaid seda tehakse eesmärgil muuta õppetöö lastele huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Nii toimub meie lasteaedades ja lastehoidudes igakuine digirotatsiooniprogramm: et õpetajad ja lapsed saaksid võimaluse õppetööd läbi viia võimalikult mitmekesiste vahenditega.

Toetame digimaailmas nii õpetajaid kui lapsi

Sellel suvel saavad kõik meie digivahendid juurde õpetajate jaoks loodud lühivideod, et kasutamine oleks igaühele lihtne ja arusaadav. Enne uue õppeaasta algust toimub kõikidele õpetajatele ja lapsehoidjatele ka põhjalik koolitus, kus tuletatakse meelde olemasolevate vahendite kasutamist, õpitakse tundma uusi ja jagatakse kogemusi, kuidas digiõppevahendeid õppekava eesmärkide täitmiseks edukalt kasutada. Väikeses Päikeses töötab haridustehnoloog Karin, kes toetab õpetajaid ja lapsehoidjaid kogu õppeaasta vältel ja koordineerib digirotatsiooni. Tema poole saab alati pöörduda nii tehnilise murega kui eesmärgiga leida uusi põnevaid ideid õppetegevusteks.

Käesoleva projekti eesmärk on pakkuda lastele mängulist õpet, mille käigus omandatakse õppekavas seatud õpieesmärgid. Uued vahendid täiustavad juba olemasolevat digiõppevahendite parki piisavalt, et erinevad rühmad saavad ka üheaegselt robootikavahendeid kasutada. Lapsed saavad ellu viia oma õpiprojekte kasutades erinevaid robootilisi vahendeid. Samas toimub ka robootikaringide töö ladusalt ning uute digivahenditega saab tutvust teha isegi meie suvelaagrites.

Tänu ESF projektile on Viimsi lasteaia digirotatsiooni lisandunud järgmised digiõppevahendid:

3 x Bee-Bot 2.0 põrandarobot
2 x Intelino Nutirong
1 x Sphero Indi
3 x Blue-Bot 2.0 põrandarobot
2 x TTS Robotkilpkonn
1 x Sphero Bolt
2 x LEGO Education SPIKE Essential
1 x LEGO Education Coding Express
2 x Tale-Bot: nüüd eestikeelne tänu koostööle Väikese Päikesega!

Vaata Digila.eu lehelt erinevaid ideid õppetegevuse läbiviimiseks digivahenditega

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.