Loovtegevused ja väikelapse loovuse toetamine

Loovtegevused ja väikelapse loovuse toetamine

3 aastat tagasi sattus õnnelike juhuste kokkulangemisel meie Viimsi lapsehoidu tööle Eesti Kunstiakadeemia Vabade Kunstide bakalaureuseõppe eriala lõpetanud Teele Altmäe. Kuna Teele varasem kogemus puudutas loovust ja müügitööd, kuid huvi lastega töötamise vastu oli suur ja innustav, läbis ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis aastase töökohapõhise lapsehoidjate kursuse, mille läbides omandas lapsehoidja tase 4 kutse ning tänaseks on temast saanud Viimsi Väike Päike lapsehoiu juhataja.

Teele igapäevatöö on küll seotud Väikese Päiksega, kuid osalise koormusega õpetab ta ka tulevastele lapsehoidjatele Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kuidas lapse loovust toetada ja arendada. Kõige rohkem hindab ta töökohapõhise õppe juures just omandatud teadmiste kohest praktiseerimisvõimalust. Head teadmised kunstist ja loovusest olid tal juba olemas, kuid lapsehoidja kursuse läbimine andis ülevaate ka pisikese inimese võimetest, oskustest ja sobilikest tegevustest ning vajalikust keskkonnast. Kõige tähtsam ongi Teele sõnul oma hirmudest ja valehäbist üle saada, lastega koos “lollitada”, mürada, häälitseda, vaadelda maailma läbi lapse silmade.

Teele selgitab, et tegelikkuses on suur osa hoius läbi viidavaid tegevusi seotud loovusega, loovtegevuseks ei pea olema vaid paberile joonistatud pilt või selgeks õpitud laul. Lapsed avastavad loodust ja leiavad kastaneid, panevad neid purki ja kallavad jälle välja. Tekib heli, areneb peenmotoorika. Õpetajal tasub vaid veidi suunata ja lastes tärganud huvi ära kasutada. Oma tegevuste planeerimiseks kasutatakse Väikeses Päikeses avastusõppe ehk projektõppe meetodit, milles on esmane tähtsus lapse huvil ja kaasatusel.

Teele lisab, et lapse loomulikuks arenguks on vaja paljude tegurite koosmõju:

  • Turvatunne
  • Kindel kord
  • Eeskuju
  • Mõtestatud tegevus
  • Võimalus ise teha
  • Liikuda ja rääkida
  • Looduslikud materjalid
  • Tervislik keskkond

Loovus on lapse arengu eelduseks, kuid loovus on pidevas arenemises ajutüves esimese 7 eluaasta jooksul. Seega on ülioluline, et lapsehoidudesse ja lasteaedadesse jõuaksid teadmised ja inimesed, kes aitavad sellel õide puhkeda ning tekitavad lapses huvi ja julgust katsetada. See mõjutab meie käitumist terve elu vältel ning loovat mõtlemisoskust on vaja igal elualal.

Teele varasem haridus kunstivallas on nähtav ka meie Tartu lasteaia ja Viimsi lapsehoiuruumides, mille seintele on Teele maalinud kaunid lapsepärased maalingud. Tartu saali kaunistavad Tartumaa kirivöö muster ning rahvuslikud elemendid akende ja uste kohal.

Kui ka Sina tundsid endas ära soovi ühendada oma varasemat õpi- ja töökogemust alusharidusega ning oled loominguline ja särasilmne, uuri lapsehoidja kursuste kohta! Kui aga sooviksid loovuse arendamisest süvateadmisi, et neid rakendada tervise ja toimetuleku toetamiseks, võib Sulle sobida kunstiteraapia eriala Tallinna Ülikoolis. 

Toimetas: Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.