LASTEHOID TOETAB VÄIKELAPSE MITMEKÜLGSET ARENGUT

LASTEHOID TOETAB VÄIKELAPSE MITMEKÜLGSET ARENGUT

Uus aasta võib tähendada paljudele lastele võimalust avastada lastehoiu maailma esmakordselt ja lapsevanemad seisavad silmitsi olulise otsusega valida parim lastehoid arvestades oma lapse vajadusi. Meie pühendunud hoidjad töötavad igapäevaselt selle nimel, et toetada igakülgselt lapse individuaalset arengut. Väikesel Päikesel on 20 aastat kogemust alushariduse edendamisel ja tänaseks pakume seda 12 lastehoius ja 2 lasteaias.

LAPSE ESIMESED 1000 PÄEVA

Laps on väga vastuvõtlik uutele teadmistele just esimestel eluaastatel, seega 1,5-aastaselt lastehoidu minek on väga kasulik tema tormiliselt kiire arengu vaates. Laps saab tõenäoliselt lastehoius oma esimesed sotsiaalsed kokkupuuted eakaaslastega, mis toetavad lapse iseseisvumist, sealhulgas eneseteenindamist, keeleõpet, kognitiivset arengut ning tunnete juhtimist. Väikese Päikese lastehoidudes oleme võtnud eesmärgiks keskenduda 1–3-aastaste laste üldoskuste, sealhulgas sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengule, et tulevikus kasvaksid õnnelikud, aktiivsed ja koostöövõimelised inimesed.

Lastearst Johan Morreau on öelnud: „Esimesed 1000 päeva inimese elus määravad järgmise 32 000 päeva kvaliteedi.“ Enne kolmandat eluaastat areneb lapse aju 85% ulatuses luues ajus miljoneid ühendusi iga sekund – see on parim aeg ehitada vundament edukaks tulevikuks. Siiski näeme uuringutest, et vanuses 0–3 investeeritakse haridusse minimaalselt, kuigi reaalsuses on inimene kõige vastuvõtlikum uutele kogemustele just varajases eas. Alushariduse pedagoog Zahra Kessaami sõnul ühiskond ei julge rääkida haridusest beebidele eeldates, et see kaotab ära lapsepõlve kerguse ja rõõmu. Meie Väikeses Päikeses usume, et turvaline ja väikelapse vajadustele kohandatud keskkond toetab lapse loomulikku uudishimu avastada ning loovalt mängida, mis on põhiline alus lapse üldoskuste arengule ning tema üldisele heaolule.

TOETAME ÜLDOSKUSTE ARENGUT 

Laste õpioskuste areng algab juba esimestel eluaastatel. Väikese Päikese lastehoidudes toetame üldoskuste arengut läbi lapse juhitud vabamängu ja lapsehoidja loodud põnevate tegevuste. Sotsiaalsed oskused arenevad kõige paremini, kui lapsed veedavad aega oma eakaaslastega, loovad nendega sõprussuhteid ja kujundavad koosmängu oskusi, mis panevad aluse lapse enesejuhitud mängule. Lapsehoidjad toetavad lapse iseseisvumist andes talle võimaluse ise otsustada ja teha valikuid. Lihtsate otsuste tegemisel, nagu oma riiete või meelepärase mängu valimisel, õpib ta tundma oma soove ja vajadusi. Seega on väga oluline lasta lapsel võimalikult palju ise avastada, katsetada ja eksida.

Täiskasvanu suurim roll on tagada lapsele eduelamused kiites lapse saavutusi, julgustades katsetama ja õppima läbi vigade. Keskendumine, probleemilahendusoskus, loovus, eneseväljendusoskus ja armastus avastamise vastu on nagu üksteise peale laotatud ehituskivid, mis aitavad lastel mõista end ja ümbritsevat. Meie Kesklinna Lastehoiu lapsevanem ütles, et on täheldanud oma lapse hüppelist keelelist arengut, kui ta alustas lastehoius käimist. Meie hoidude päevakavas on iga päev hommikuring, kus hoidjad laulavad üheskoos lastega ja arutlevad erinevate teemade üle: milline on hetkel ilm, mis päev ja plaan on täna ning kes on hetkel hoius. Sellised lihtsad vestlusteemad aitavad juba varajasest east omandada uut sõnavara, annavad julgust väljendada oma mõtteid ja kuulata ka teisi. Pikas perspektiivis, et inimene oleks õnnelik, edukas ja rahulik, on väikelaste üldoskuste arengu toetamine olulisem kui ükski tulevikus sooritatud kontrolltöö või eksam.

TURVALINE TÄISKASVANU ON SUURIM EESKUJU VÄIKELAPSELE

Oluline lüli lapse varajasel haridusteel on täiskasvanu, olgu selleks lapsehoidja, õpetaja või vanem. Positiivsed, soojad ja mõtestatud kogemused turvaliste täiskasvanutega on tähtsad lapse arengu toetamiseks. Laps õpib, kuidas käituda erinevates emotsionaalsetes olukordades, kui tal on usaldav side hooldajaga. Meie täiskasvanutena näitame beebidele, mida tähendab olla inimene ja sel puhul on tähtis olla eeskujuks. Kui tahame, et laps armastaks avastada, siis peame ka ise näitama oma elevust avastamise vastu. Kui tahame, et laps oleks enesekindel, siis peame näitama, kuidas aktsepteerida ja armastada iseennast, ka vigadega. Seeläbi õpivad beebid mõtlema, mõistma, suhtlema, emotsioone näitama ja käituma.

Väikese Päikese lastehoidudes toimuvad iga päev mõtestatud tegevused: hommikuring, loovtegevused, võimlemine, muusikatund, STEAM- ja robootikaõpe ning tegevused eneseregulatsiooni oskuste arengu toetamiseks. Oleme esimene tugisammas lapsevanematele – meie lapsehoidjad on alati olemas lapsevanematele, et aidata neid erinevate küsimustega ning anda põhjalikku tagasisidet lapse arengu kohta nii suuliselt kui ka rakenduses KindieDays. Usume, et sihipärane koostöö lapsevanematega annab mõlemale osapoolele ülevaate lapse arengust ja sellest, kuidas seda veel paremini toetada. Meie iga-aastasest lapsevanemate tagasisidest joonistus välja ühine arvamus, et nad hindavad lapsehoidjate igapäevast sisukat ja toetavat tagasisidet ning valmisolekut lahendada erinevad muresid.

ALUSTA MEIE LASTEHOIUS JUBA HOMME

Pakume kvaliteetset alusharidust, kus lähtume just Sinu lapse vajadustest. Õpime läbi mängu ning lapsehoidja mõtestatud ja põnevate tegevuste. Oleme loonud võimalusterohke, turvalise ja lapsest lähtuva keskkonna tema arengu toetamiseks.

Alusharidus loob tuleviku!

Birgit Anette Bibikov
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.