Kuidas ja millist huviringi lapsele valida?

Kuidas ja millist huviringi lapsele valida?

September on juba peaaegu läbi ja esimesed tutvumised huviringidega on paljudel tehtud. Väike Päike Huvikool on tegutsenud juba 17 aastat. Selle aja jooksul kogunenud tähelepanekute põhjal oleme kokku kogunud soovitused, kuidas lapsele huviringi valida nii, et indu ja tegutsemisrõõmu jätkuks kevadeni.

Mida peaks silmas pidama beebi või väikelapsega huviringis käimisel?

Tähtis on välja tuua, et vanuses 0-3 aastat ei ole tegelikult lapse jaoks nii oluline teistega sotsialiseerumine, kuid lapsed hindavad rutiini ja kindlat päeva- ning nädalakava. Vanemale aga on tore vaheldus kodust välja saada ning avastada uusi võtteid lapsega tegelemisel. Kui lapsevanem leiab, et mõni tegevus võiks talle koos lapsega huvi pakkuda ja rõõmu valmistada, peaks kindlasti proovima. Tasub meeles pidada, et väikelapsega huviringis käies on esmatähtis ikkagi vanema huvi ja järjepidevus, laps peegeldab vanema tundeid ja reageerib tema ebakindlusele.

Selles vanuses on tunnid alati koos vanemaga ning suunatud lapsevanema ja lapse ühistegevusele, mida saab ka kodus korrata. Nii saab vanem häid nippe lapsega koos meisterdamiseks, mängimiseks, võimlemiseks, laulmiseks ja tugivõrgustiku sarnaste huvidega vanematest. Lisaks on hiljem lapsel lihtsam lastehoiu või -aiaga kohaneda, sest algsed teadmised teiste laste ja õpetajaga koos tegutsemisest on juba omandatud. Lisaks on eriti tore, kui hiljem alustatakse lastehoiu- või aiateed juba tuttavaks saanud majas!

Üle 1,5-aastased lapsed saavad huviringist juba eduelamuse ja neile pakub rõõmu ise millegagi hakkama saamine või selgeks õppimine. Kui peres on ka teisi lapsi, pakub huviringis käimine toreda võimaluse lapsega üks-ühele aega nautida.

Kuidas väikelapsele huviringi valida?

Esmalt tasub märgata lapse huvi ja andeid mõne konkreetse tegevuse või valdkonna vastu. Kui miski last huvitab, ta sellest räägib, imiteerib või näiteks järjepidevalt internetist jälgib, siis on suur tõenäosus, et talle võib selle valdkonna huviring rõõmu pakkuda. Enne lapse huviringi panekut võiks lapsevanem läbi mõelda ka oma logistika, mis kaasneb lapse viimise ja toomisega: kui tegemist on halval ajal või ebasobivas kohas toimuva tegevusega on loobumine kergem tulema. Väheoluline ei ole ka lapsevanema enda huvi huviringi vastu. Lapsed märkavad lapsevanema emotsiooni ja sellest lähtuvalt kujundavad ka oma seisukoha tegevuse kohta.

Kui mõni huviring on välja valitud ja lapse või vanema jaoks huvitav, tasuks minna proovitundi ja võimalusel näidata lapsele ka arenguperspektiive – mida juba vanemad lapsed huviringis teevad ning milliseid väljundeid see pakub (võistlused, etendused, näitused). Lapse eelnev ettekujutus huviringist ei pruugi sageli kokku minna reaalsusega ja võib olla kujunenud kellegi teise kogemuse põhjal. Tunni meeldivuse üheks oluliseks kriteeriumiks on samuti ringijuhendaja karisma ja sobivus lapsega. Kui lapsel tekib juhendajaga hea kontakt siis võib just see panna last konkreetse huviringi kasuks otsustama.

Huviringi koormust valides peaks silmas pidama, et lapsele jääks ka piisavalt vaba mängu aega. Hea võimalus on uute sõpradega mängida enne või pärast huviringi selleks ette nähtud mängutoas, aga ka kodune mänguaeg on lapse arengu seisukohalt väga oluline. Samuti tuleks huviringi koormust valides arvestada, et peale pikka suvepuhkust jaksavad lapsed rohkem ja neil on enam energiat, aga mida rohkem talve poole, seda rohkem lapsed väsivad. Ka vanematel on sügisel uut õppeaastat alustades rohkem entusiasmi ja energiat. Et vältida hilisemat üleväsimust ja lapse pidevat huviringi sundimist, tasuks alustada pigem väiksema koormusega ja soovi korral aasta jooksul koormust suurendada.

Mida teha kui laps ei taha enam huviringis käia?

On üsna loomulik, et lasteaia- ja algkooliealised lapsed soovivad proovida ja katsetada erinevaid tegevusi. Lapsevanemal tasuks enne huviringi vahetust nii lapse kui ka ringi juhendaja käest uurida, miks selline soov tekkida võis. Sageli tekib lapse soov huviringi vahetada või sellest loobuda hetkeemotsiooni ajel – parim sõber lõpetas ringis käimise, laps kaotas tunnis korraldatud võistluse või ei valitud näidendi peaossa. Enamasti piisab sellises olukorras lapsega rääkimisest ja huvi taastub.

Vahel on laps lihtsalt väsinud ja piisab kui pakkuda talle võimalust teha huvitegevusse näiteks paarinädalane paus. Kui soov ringi vahetada endiselt püsib, siis tasuks lapsega kokku leppida mingi konkreetne tähtaeg kui kaua peab laps ringis käima (jõuludeni, hooaja lõpuni vms) ja selgitada, et valitud kohustusest ei saa kergekäeliselt loobuda.

Lapsed vajavad erinevatel hetkedel huvitegevuses käimiseks lapsevanemate poolset motiveerimist. Soovitav oleks seda teadlikult kogu hooaja jooksul teha, et ennetada kuhjuda võivat väsimust ja sellega kaasnevat huvi kadumist. Igasuguse progressi eelduseks on ala juures püsimine, vanemas eas on lapsed selle eest tänulikud. Kui lapse soov on pikemaajalisem ja ta tõesti ei soovi antud huvitegevusega jätkata, tuleks üheskoos arutada, mille vastu tal huvi on ja proovida siiski midagi muud. Lapsepõlv ongi katsetamiseks ja enese avastamiseks!

Millised on kõige suuremad vead, mida vanemad üldiselt laste huviringides käimise korraldamisel tegema kipuvad?

  • Lapsel on liiga palju huviringe ja tal ei jää kooli või lasteaia ja huvitegevuse kõrvalt piisavalt puhkuseks vajalikku vaba mängu aega.
  • Lapsevanemal on soov, et laps mõne alaga tegeleks, aga lapsel puudub selle vastu huvi ja/või anne.
  • Huviringid toimuvad lapse (või vanema!) jaoks ebasobival ajal ja logistiliselt ebasobivas kohas.
  • Lapsevanemad lubavad lastel liiga kergekäeliselt huviringist loobuda. Soovitav on teha enne huviringiga liitumist põhjalikum eeltöö, et valikus kindel olla. Esimeste tagasilöökide ilmnedes ei tasu kohe käega lüüa.

Väikese Päikese huviringide kohta saad lisainfot siit: Väike Päike Huvikool

Soovime teile avastamisrõõmu täis õppeaastat ja kohtumiseni huvikooli tundides Tallinnas, Tartus ja Harjumaal!

Teie Väike Päike

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.