Beebiga muusika- ja loovustundi

Beebiga muusika- ja loovustundi

Juba 1kuuse lapsega saab minna ujutamis- või võimlemistundidesse, veidi vanema lapsega saab aga muusika- ja loovustundidesse. Miks peaks oma lapsega nendes tundides osalema?

Mida põnnid muusika- ja kunstiklubis õpivad?
Muusikaklubis mängitakse pilli, lauldakse ja õpitakse kehapilli kasutama. Olulisel kohal on ka kuulamisülesanded, mis õpetavad last erinevaid helisid kuulatama ja arendavad tähelepanu koondamise võimet. Erinevate helide kuulamine ja paljude põnevate pillidega tutvumine rikastab ka lapse kuuldeaistingute maailma ja arendab rütmitunnetust.Rütmipille mängides arendame peenmotoorikat ja koordinatsiooni. Lapsevanem ei pea kartma, et kui ta ise laulda ei oska, siis ei saagi tunnis käia. Vastupidi, on näiteid, kus laps omandab musikaalsuse, kuna talle on tasapisi seda maailma tutvustatud.Aastasele lapsele meeldib istuda omasugusega koos väikese laua taga väikesel toolil, meeldib asju katsuda, rebida, guaššide, näpuvärvide või vesivärvidega maalida, pliiatsit pihku võtta ja ära panna, kriipse teha ja emme joonistatud asju üle värvida. Seda kõike saabki laps kunstiklubis teha.Oluline on pöörata rõhku laste loomupärasele uudishimule ja maailma avastamisele. Selleks ongi vaja erinevaid helisid, hääli, võimalust vaadata, katsuda, kuulata, tähele panna.

Kuidas muusika mõjutab lapse arengut?
Lapse muusikalise arendamise tulemusi ei näe kohe ja lapsevanem ei pruugi neid ka märgata. Vanemad mõtlevad, et kui laps midagi rääkidagi ei oska, kuidas annab teda siis veel muusikaliselt arendada. Siiski tundides osalemise tulemusel areneb kõne, keelelised oskused, tähelepanu, sotsiaalsus ja muusikalised võimed. Läbi rütmi ja tantsude arendab muusika ka lapse matemaatilisi võimeid. Muusika stimuleerib aju ja annab õnneelamuse. Õnnelik laps aga õpib palju ja kiiresti. Tundides õpivad nad teiste laste ja vanematega koos olema ning ennast väljendama, muutudes seeläbi ka julgemaks. Lisaks arendab muusika lapse emotsionaalset intelligentsust. Tunnis on palju mängulisi momente, kus me peame millestki loobuma, midagi jagama, teiste laste või täiskasvanutega arvestama. Paneme mõne mängulooma magama, laulame talle, tantsime temaga ja teeme talle pai. See kõik õpetab hoolima ja märkama kaaslast oma kõrval ja arendab koostegutsemise oskusi.

Läbi muusikatunni saab arendada head maailmavaadet ja kultuurikihti. Me ei pea kasvatama ainult lauljaid ja pillimängijaid, vaid ka kuulajaid. Kui laps kuuleb erinevaid muusikastiile, siis oskab ta neid ka hilisemas elus kuulata.

Jõudes lasteaiaikka on beebiringides käinud lapsed enamasti organiseeritumad. Nad ei jookse ühe tegevuse juurest teise juurde ja suudavad oodata oma järjekorda. Kodustel lastel läheb umbes 1-1,5 kuud aega enne, kui nad üldse midagi tegema hakkavad. Neisse alles tuleb julgust süstida. Beebiklubidest tulnud lastel on parem tasakaal, kordinatsioon ning käte ja silmade koostöö.

Mida beebiklubis käimine vanematele annab?
Beebiklubis käimisest saavad kasu ka emad-isad. Lapsega võib ju kodus ka võimelda, laulda ja pilli mängida ja kindlasti peabki, sest emme ja issi on enne kolmeaastaseks saamist ikka kõige tähtsamad. Aga vahel saavad ideed otsa või vajavad kodused toimetused tegemist. Siis on hea, kui korra nädalas saad käia kusagil tunnis ja see kuulub ka beebi päevakavasse. On põhjust seda päeva oodata ja minnakse rõõmuga: endalgi elu palju põnevam. Väga paljud neist asjadest, mida oma lapsega igapäevaselt kodus teha, õpitakse just beebiklubis. Seal saab laule meelde tuletada ja uusi õppidaning avastada koos lapsegamuid toredaid tegevusi, mida hiljem kodus korrata.

Tundides tegeletakse ka vanemate koolitamisega. Õpetaja suunab lapsevanemat ja lapsevanem omakorda suunab last – ulatab kätte vahendid ja õpetab neid käsitlema. Muusikatunnis õpivad vanemad oma lastele muusikat õiges koguses doseerima.

Lisaks füüsilise ja loomingulise poole arendamisele täidavad beebiklubid ka sotsiaalset rolli. Ema saab tulla oma kodurutiinist välja – paneb ennast paremini riidesse, teeb “näo” pähe ja saab teiste emadega oma rõõmudest-muredest rääkida. Paljudest gruppidest on välja kasvanud sõpruskonnad, kes käivad koos ka peale hooaja lõppu suvel. Järjest rohkem tuleb klubidesse isasid, et olla osaline lapse igapäeva tegemistes ja koos tegusalt aega veeta.

Kui vanem käib oma lapsega tundides kaasas, siis ta ka ei eelda, et laps tuleb kunstitunnist tagasi suure kunstiteosega, sest näeb, kui suurt pingutust nõuab lapselt mõne väikese asja tegemine. Kui vanem on lapsega koos tunnis, siis ta näeb tema pingutust ja oskab seda vääriliselt hinnata. See, et pliiatsi välja võtmine, ühe kriipsu tegemine ja õigesse kohta tagasi panemine on käeline tegevus, sellest kõik vanemad hästi aru ei saa. Nad mõtlevad, et see on ikka liiga vähe ning laps peaks kohe äratuntavaid asju joonistama hakkama. Aga laps hakkab “peajalgseid” joonistama alles kolmeselt, kui ta on mitu aastat kriipse teinud.
Võttes kodus lapsega ette suuremad kunstitööd, siis võib see olla suur mäkerdamine. Tuleb hankida vahendid ja pärast kõik ka ära koristada. Märksa lihtsam on seda kõike kusagil mujal teha. Huviringi kunstitunnis kasutatavatest vahenditest ja tehnikatest ei ole õnneks miski liiga keeruline vaid ikka lapsesõbalik.

Mida teha, kui laps pelgab alguses huviklubisse tulla?
See on väga loomulik, kui laps esimene korda suures seltskonnas ära ehmatab. Vanem peab olema mõistlik, rahulik ja järjekindel. Tal tuleb sel hetkel lihtsalt lapse kõrval olla. Tavaliselt laps harjub ära. Keegi ju ei eeldagi, et väike laps kohe avaneb ja kaasa teeb. Seepärast soovitame lapsevanematele, et ärge andke peale esimest tundi alla. Kuu aega võiks kindlasti käia, isegi juhul kui laps jälgib tundi eemalt ja ainult süles istub. Esimesed korrad on alati kõige raskemad. Tähtis on, et täiskasvanu, kes osaleb lapsega tunnis, oleks aktiivne ja julgustaks ka last kaasa tegema. Samas ei tohiks olla käskiv. Kui vanem tahab tundidest maksimaalset tulemust ja unustab lapse eripära, siis kokkuvõttes viib sundimine trotsini ning vanem pettub tunnis. Kõik lapsed on erinevad ning seetõttu on ka laste tempo uue vastuvõtmisel erinev. Oluline on, et laps lahkub positiivse emotsiooniga.

Mida lapsevanematele soovitada?
Olge julged ja mängige oma lastega! Beebikool innustab vanemate ja laste vahelist emotsioonide vahetust. Vanemad tunnistavad, et lapsed on pärast seda rahulikumad. Ja kui laps on rahus, on ka ema rahus.

Laulmine, liisusalmide lugemine ja laulumängude mängimine on parim viis lapsega emotsionaalse kontakti saavutamiseks. Mitte miski ei asenda seda.

Beebiklubis käimine on puhas lapse ja vanema vaheline kvaliteetaeg – üks-ühele hetkes olemine, mis on eriti oluline just tänapäeval, kui vanemad veedavad palju aega lastest eemal ja kõigil on kogu aeg kiire. Tundides käimine võiks anda mõtteid, mida koos kodus veel ette võtta ning see on tore koht, kus veeta aega koos oma kõige kallima inimesega.

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.