Avatud tegevused Lasteaias Väike Päike

Avatud tegevused Lasteaias Väike Päike

Sellel õppeaastal oleme erilist tähelepanu pööranud sellele, et kõikides meie lasteaia rühmades oleks lastel võimalik õppe- ja kasvatustöös toimetada erinevate robootika ja IKT vahenditega. Märtis ja aprillis on toimunud kõikides rühmades avatud tegevused, et kasutada ära enda majasisest ressurssi, sest oma kolleegilt on meil kõigil väga palju õppida.