Teaduse võlumaa 4-7 a
Teadus

Teaduse võlumaa 4-7 a

  • Lastele vanuses: 4-7 aastat
  • Asukoht: Tartu kesklinn, Tiigi 78
  • Toimumisaeg: N 15.00
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Gerly Võsu
  • Hind: 36 €/kuu; 14 €/kord

Teaduse Võlumaa on STEAM-lähenemine väikelastele teaduse tutvustamiseks, mis aitab neis tekitada elukestvat armastust uurimise vastu. Väljend STEAM tuleb ingliskeelsetest sõnadest Science (teadus), Technology (tehnoloogia), Engineering (inseneeria), Art (kunst) ja Math (matemaatika) ning eesti keeles mõistetakse selle all loodus- ja täppisteaduseid.

Peategelasteks on Väike Päike Lasteklubi raamatu  ``Maruvahva lasteaed`` tegelased Harald ja Freya. Läbi mänguliste lugude kutsuvad kaksikud lapsi teaduslikesse seiklustesse avastama ja õppima. Selline lähenemine suurendab laste loomulikku uudishimu. Kesksel kohal on loovus, probleemide lahendamine ja koostöö.

Iga tund koosneb võlumaal ühe probleemi lahendamisest, mis  edastatase lastele animeeritud kujul.  Sealt edasi hakkame koos tegema katseid, neid vaatlema, vaatlustel märkmeid tegema ning sellest sünnivad järeldused ning uued teadmised.

Tegemist on ainulaadse programmiga,  mis tugineb Väike Päike Lasteklubi STEAM- õppekavale ja  pikaajalisele praktikale.

Teaduse Võlumaa programmi abil saavad lapsed mängulise ja kaasahaarava STEAM-hariduse meistriks.

Teaduse Võlumaa huviringis viiakse lapsed seiklusele, mille käigus tutvutakse STEAM õppe ja erinevate katsetega.

Huviringis tegeletakse:
Tegevused tuuakse lasteni läbi lugude- kogu programmi illustreerib läbiv lugu koos tuttavate tegelastega. Tegevused on inspireeritud STEAM õppest ning sisaldavad lõimitult erinevaid õppevaldkondi (kunst, liikumine, matemaatika, mina ja keskkond, keel ja kõne). Lapsed viivad juhendamise abil läbi katseid (“käed külge”, praktilised/elulised).
Lapsed lahendavad erinevaid ülesandeid nii individuaalselt kui ka meeskonnas.

Õpiväljundid:

• Laps on motiveeritud uurimisprojektis osalema.
• Lapse sõnavara laieneb.
• Laps harjutab teadusprotsessi oskuseid.
• Laps õpib ja katsetab turvalises keskkonnas.
• Lapsel areneb koostööoskus eakaaslastega.
• Laps julgeb ennast loovalt väljendada.
• Laps harjutab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust.

Õppesisu:

• STEAM õpe- teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst, matemaatika.
• Uurimisprojektid, milles lapsed aktiivselt osalevad
• Teemade ring on lastele tuttav (ilm, värvid, loodus jms).
• Kogu õppeaasta tugineb läbivale loole- see loob süsteemse lähenemise ja lapsel tekib äratundmisrõõm (tuttavad tegelased, korduvad tegevused).
• Eneserefleksioon- laps tagasisidestab mänguliste võtetega oma õppimisprotsessi.

Õppeaja kestvus:

• Tunni pikkus: 45 minutit
• Õppekeel: eesti keel
• Õppemaht: 1 kord nädalas

Alustamise tingimused:

• Vanus: 4-7 aastat
• Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee
• Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.

Lõpetamise tingimused: osavõtt tundidest.

Hindamine:

• Sõnaline (suuline enesereflektsioon ja suuline õpetaja tagasiside vanemale tunni lõpus)
• Kirjalik tagasiside- (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus, võimalused eneseteostuseks Huvikooli üritustel.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.