Pilli- ja muusikaring 4-7 a
Muusika

Pilli- ja muusikaring 4-7 a

 • Lastele vanuses: 4-7 aastat
 • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
 • Toimumisaeg: K 14.30
 • Kestus: 45 minutit
 • Kordus: 1 kord nädalas
 • Juhendaja: Maive Lille
 • Hind: 39 €/kuu; 15 €/kord

Tundides tegeleme süvendatult muusikaliste põhivõimete (muusikaline kuulmine, rütmitunne ja muusikaline mälu) arendamisega. Harjutame pilli üksi ja ansamblis. Ansamblis mängimine on väga hea viis arendada lapse koostöövõimet ja oskust teisi kuulata. Pillimängu harjutades õpib laps pingutama ja see on hea ettevalmistus lapsele, kes kunagi soovib mõnda teist instrumenti õppima hakata.

Oodatud on kõik lapsed, olenemata, kas eelnevalt on või ei ole olnud kokkupuuteid pillimängu või muusikaga.

Mida me tunnis teeme?

 • Laulame meloodilisi kajamänge. Need on harjutused, mis arendavad muusikalist kuulmist ja kinnistavad helidevahelisi suhteid.
 • Mängime rütmimänge. Rütmimängud on spetsiaalsed mudelmängud, mille kaudu areneb lapsel rütmitunne. Rütmitunne on alustalaks muusikaga tegelemisel ja pilliõppes.
 • Mängime laulumänge ja ringmänge. Laulumängud ja ringmängud arendavad ja kinnistavad lapse muusikalist kuulmist, rütmitunnet ja muusikalist mälu.
 • Laulame toredaid laule ja mängime rütmipillidega. Laulame koos ja üksi.
 • Lapsel areneb viisipidamine ja suureneb koostöövõime teiste lastega.
 • Lapsel on võimalus ennast proovile panna ka soololaulus.
 • Mängimine rütmipillidega arendab samuti kõiki muusikalisi põhivõimeid.

Tundides võimalus kasutada ka viisikandleid ja Orff instrumente (C. Orffi poolt spetsiaalselt muusikaõpetuseks koondatud ja kohandatud rütmi- ja plaatpillid (Studio 49`). Muusikasaalis on kaasaegne helisüsteem koos mikrofonide kasutamise võimalusega.

Huviringi lapsed saavad esineda Väikse Päikse korraldatud üritustel.

Grupiga võib liituda terve hooaja vältel!

Tundi juhendab Maive Lille:

Huvi muusika ja laulmise vastu on minu sees olnud kogu aeg, mil ma ennast mäletan. Ma olen aktiivne koorilaulja ja minu lemmikfestival on jazzkaar.

Olen lõpetanud Kehra Lastemuusikakooli viiuli eriala ja muusikaõpetaja kutse omandasin Tartu Õpetajate Seminaris. Väikelaste õpetamise juurde jõudsin koos oma kahe lapsega, kellega osalesime palju aastaid muusika- ja võimlemistundides.

Tänaseks olen muusikatundide õpetaja olnud 18 aastat. Väikse Päikse huvikoolis toimetanud 10 aastat. Muusika on ühine keel, mis paneb silmad särama ja hinge helisema!

Kohtumiseni tunnis!

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.