Muusikaring beebidele 6-18 k
Muusika

Muusikaring beebidele 6-18 k

  • Lastele vanuses: 6-18 kuud
  • Asukoht: Laagri, Valga 10
  • Toimumisaeg: T 12.15
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Anna-Maria Vaino
  • Hind: 39 €/kuu; 15 €/kord

Mõnus koht ja aeg emale ning lapsele suhtlemiseks läbi rütmide, helide, pillide, laulude ja tantsude. Sellega annate lapsele võimaluse uut avastada ja areneda. Muusikatunnis mängivad lapsed koos vanematega erinevaid rütmipille, tantsivad ja mängivad muusikamänge.

Arendame laste meloodiataju, rütmitunnet, koordinatsiooni ja erinevate pillide käsitlemise oskusi. Lisaks arenevad lastel sotsiaalsed oskused, keeleline võimekus, diktsioon ja silmaring, vanema ja lapse vahel süveneb harjumus koos tegutseda, suureneb teineteisemõistmine. Rääkima hakkamine on tihedalt seotud laulmisega. Ära pelga, kui sa ise viisi ei pea, see ei ole üldse oluline!

Koorijuhi- ja kunstiharidusega Anna-Maria Vaino kasutab tundides enda loodud laule, mänge, tantse.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.