Mina õpin eesti keelt 5-7 a
Keel ja kõne

Mina õpin eesti keelt 5-7 a

  • Lastele vanuses: 5-7 aastat
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: N 15.15
  • Kestus: 45 minutit
  • Kordus: 1 kord nädalas
  • Juhendaja: Maria Rozanova
  • Hind: 22 €/kuu

Pakume muu kodukeelega lastele eesti keele õppimise toetamiseks mõeldud huviringi, mis arendab eelkõige lapsele igapäevaselt vajaliku sõnavara omandamist ja väljendusjulgust.

Keeleõppes osalev laps saab endale õpimapi lihtsate koduste ülesannetega. Kodus tehtav töö on lapsele suureks toetuseks ja aitab lapsel keelt veelgi rohkem kinnistada ja omandada.

Huviringi juhendab Maria Rozanova:

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi. Õpingutega paralleelselt alustasin tööd koolis algklasside abiõpetajana. Olen andud eesti keele ja kirjanduse tunde kakskeelsetele lastele põhikoolis. Töö lastega on mulle südamelähedane.

Enda eripäraks pean keeleoskust. Vaatamata sellele, et olen pärit perest, kus kodukeeleks on vene keel, õppisin juba varases eas selgeks eesti keele. Kooli minnes oli huvi keelte vastu suur ning nüüd valdan vähemalt suhtlustasandil viite keelt. Arvan, et miski ei ole võimatu, kui on piisavalt huvi ja motivatsiooni. Õpetaja rollis olles tunnen, et olen eeskujuks enda hoiaku ja suhtumisega, seega lähenen individuaalselt igale lapsele ning üritan leida viisi kuidas tekitada huvi ning motiveerida õppima.

Enda kogemustest võin julgelt öelda, et eduka õpetamise võti on edukas koostöö, kokkulepete tegemine, kaasamine ning märkamine- kõike seda rakendan ka minu poolt läbiviidavas huviringis. Minu unistus on lihtne- ma tahan, et iga õpilane naudiks õppeprotsessi ning seeläbi oleks motiveeritud õppima.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.