JUDO
Sport

JUDO

  • Lastele vanuses: 4-7 aastat
  • Asukoht: Viimsi, Kraavi tee 1
  • Toimumisaeg: R 15.15
  • Kestus: 45minutit
  • Juhendaja: Annika Karilaid
  • Hind: 39 €/kuu; 15€/kord

Judo on efektiivseim tee kehalise ja vaimse jõu arendamiseks. Treenides rünnakut ja arendades kaitset, areneb lapse keha ja psüühika ning seeläbi jõuab judo vaimne sisu lapseni. See ongi judo põhieesmärk. Läbi mänguliste treeningharjutuste õpivad lapsed suunama oma tahet ja emotsioone ning saavutuste nimel pingutama. Õpitakse ka vastu võtma nii edu kui ebaedu, saades seeläbi toimetulekukogemust, enesekindlust, iseseisvust.

Treener on Annika Karilaid

annika

JUDO AINEKAVA

Judo kuulub õppevaldkonda sport.

Õppe-eesmärgid:
Judo trennide eesmärk lasteaia treeningutel on teha väga tugev eeltöö "päris judo" jaoks või anda mõne teise spordiala jaoks lasteaiast kaasa tugev sportlik põhi. Seetõttu oleme treeningud jaotanud kolmeks osaks. Arvestades, et paljude laste jaoks saab see olema esimene trenn millega nad üldse alustavad.

Esiteks mängime lasteaia lastega palju sportlike mänge. Seda seetõttu, et tutvuda elementaarsete ausa mängu reeglitega. Et laps saaks aru, et ka lihtsatel mängudel on kokkulepped. Judo oma olemuselt on väga kontaktne spordiala. See eeldab, et laps ei kardaks kontakti teistega ning seetõttu on mängud, mida me mängime - müramismängud, mahatõmbamised ja teiste pikali panemised.

Teiseks on meie jaoks oluline, et  lasteaia lõpuks oskaks laps nö  judo kukkumist (väga paljud lapsed ei oska enne trenni tulemist veel kukerpalligi). Meie eesmärgiks on, et laps omandaks selle instinktiivselt, ehk põhirõhk läheb sellele, et laps õpiks tunnetama oma keha ja oskaks seda vajadusel kaitsta (kukerpalli puhul tuleb automaatselt lõug rinnale).

Kolmandaks oluliseks punktiks on see, et me suudaksime lapsi motiveerida harjutusi tegema, selle juures arvestades kogu treeningrühma võimetega. Kõike seda teeme läbi mängude. Alguses mängime rohkem, siis vähem ja lõpuks on mängud motivaatorid. Mida spetsiifilisemaks muutub trenn (kukkumised, üldfüüsiline jne) siis seda rohkem kasutame mänge hoopis preemiatena. Kui kohe alguses õpetada lapsi heitma, oleks tulemuseks traumad ning väga väike treeningmotivatsioon. Seega eeltöö on pikk ning lasteaia judos on meie põhiline fookus lapse üldise arengu kasv nii füüsiliselt kui ka vaimselt.

Õpiväljundid:
• Kuulab, paneb tähele ning järgib kokkulepitud mängude reegleid
• Märkab ning oskab arvestada treeningkaaslastega
• Treeningute käigus areneb koordinatsioonivõime
• Tekib motivatsioon oskuste parandamiseks
• Omandab parema kehatunnetuse/kehakontrolli kukkumistel

Õppesisu:
• Mängud
• ÜKE
• Iseseisev soojenduste läbiviimine kogu grupile (edasijõudnutel)
• Edasijõudnutel kukkumistehnika
• Arendame isiksuse arengut järgides judo väärtusi (julgus, austus, tagasihoidlikus, siirus, sõprus, au ja enesekontroll)

Alustamise tingimused:
• Vanus: 4-7 aastat
• Lapse huvi valdkonna vastu ja registreerimine seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) poolt läbi meie broneerimissüsteemi www.broneeri.lasteklubi.ee
• Huviring on tasuline. Info osalustasu kohta on leitav huvikooli koduleheküljelt.

Lõpetamise tingimused:
• Osavõtt tundidest
• Omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid
• Õppeaasta lõpul võib lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastada tunnistuse ringitöös osalemise kohta

Hindamine ja tagasisidestamine:
• Sõnaline (suuline enesereflektsioon ja suuline õpetaja tagasiside vanemale tunni lõpus)
• Kirjalik tagasiside- (tunnistus) läbitud teemadega kord poole aasta jooksul/aasta lõpus.

Valides mitu huviringi saab arvel soodustust 10%.
Õe-venna soodustus arvel 10%.

Huviringide tasu on koolituskulu, millelt on võimalik taotleda tulumaksu tagastust.