ROBOOTIKA LASTEHOIUS – VÕTAME ÜKS NUPP KORRAGA

ROBOOTIKA LASTEHOIUS – VÕTAME ÜKS NUPP KORRAGA

Haridusmaailm on pidevas muutumises. Laste õppimise ja arengu toetamisel on rõhk kaasahaaravatel ja uuenduslikel meetoditel, mille alla kuuluvad ka hariduslikud robootikavahendid. Seepärast lõimime robootikat õppetegevusse, mis toetab lapse mängulist õppimist ja arengut ning innustab teda seeläbi avastama ümbritsevat.

Robootikavahendid lastehoius

Juba kolmandat õppeaastat toimub Väikese Päikese lastehoidudes digirotatsioon, mille abil on vahendite kasutamine paremini korraldatud. Eelnevalt oli rotatsioonis 9 robootikavahendit ning iga kuu oli ühes lastehoius 1 vahend. Sel õppeaastal tegime Väikese Päikese lastehoidude digirotatsioonis muudatusi. Eesmärgiga pakkuda lastele rahulikumat õppimise tempot, valisime välja 4 eakohast robootikavahendit ning planeerisime ühe vahendi hoidu kaheks kuuks. Nii omandab laps erinevate vahendite abil juba varajases eas lihtsaid programmeerimisvõtteid, õpib põhjus-tagajärg seost ja arendab samal ajal ka kõiki üldoskusi. Võtame üks nupp korraga ja liigume sammu edasi, kui laps on selleks valmis. See on oluline, et lapsel oleks aega luua seoseid ning nautida õpiprotsessi.

Kujutage ette väikeste laste elevust ja rõõmu, kui nad tormavad suure hooga peale rühmapäeva lapsevanemate juurde, öeldes: „Ma panin roboti liikuma!“ Tegelikult ei ole robotid ainult põnevad mänguasjad, vaid need peidavad endas sügavamat õppe-eesmärki. Roboti liikuma saamiseks on vaja teada, kuidas vahend tööle käib, planeerida robotile liikumisteekond ja anda käsklus. Lapses kasvab enesekindlus ning julgus katsetada ja eksida, areneb probleemülesannete lahendamisoskus, meeskonnatöö ja loovus. Selline eduelamus on lapsele hindamatu.

Robotite abil väljendame loovust

Robootikavahendid toetavad ja julgustavad lastel väljendada oma loovust – see teeb õppimise mänguliseks ja kaasahaaravaks. Lapsed saavad luua oma projekte ja osaleda loomeprotsessis algusest lõpuni. Nad ei ole pelgalt vaatlejad, vaid tegutsejad, kes muudavad oma ideed reaalsuseks. Lapsed tegid  kunstiprojekti robotpalliga, millele iga laps sai pakkuda oma pealkirja. Laste fantaasia oli nimede panemisel piiritu: „Ponid ja emmed“, „Meri“, „Jänku“„Mõmmi“ ja nii edasi.

Loogiline mõtlemine ja probleemilahendusoskus

Laps peaks olema õppimises aktiivne osapool. Robootikavahenditega õppetegevused annavad lapsele võimaluse kaasa mõelda, katsetada, eksida ning see toetab loogilist mõtlemist ja probleemilahendusoskust. Sel õppeaastal on Väikese Päikese lastehoidudes üheks robootikavahendiks LEGO rong. Lapsed ehitasid rongiraja, mis ajendas neid imiteerima rongisõitu, kasutades häält ja liigutusi. Hoidu külastades, märkasime, kuidas rong hakkas rööbastelt välja sõitma. Üks laps proovis rongi tagasi rööbastele saada, kuid esimesel korral see ei õnnestunud. Teine laps tuli teda aitama ning katsetades erinevaid võimalusi, nad said rongi üheskoos uuesti liikuma. Näide, kuidas lapsed kasutasid oma sensoorseid meeli, probleemilahendusoskust ning tegid üksteisega koostööd – see kõik toimus ühe lühikese mängu ajal.

Enesejuhtimine varajases eas

Peale esimest eluaastat hakkab laps tajuma ennast eraldiseisva isikuna ning neil puudub veel oskus teistega arvestada. Robootika õppetegevuste ajal peavad lapsed tihti jagama vahendeid, mis on nende jaoks keeruline. Nad peavad ootama oma mängukorda ja see nõuab lastelt suurt pingutust. Oskuslikud lapsehoidjad teavad seda ja aitavad mõtestatud tegevuste abil kontrollida laste impulsse.  

Robootika on tulevikuoskuste looja

Tehnoloogia mõjutab üha enam meie igapäevaelu, töökohti ja ühiskonda.  Oluline on juba lastehoius luua lastele võimalus omandada tulevikuoskuseid: probleemilahendusoskus,  loogiline mõtlemine või loovate lahenduste leidmine. Peamine on kujundada turvaline ja toetav keskkond, kus laps julgeb eksida ja katsetada ning uuesti proovida!

ALUSHARIDUS LOEB!

Birgit Anette Bibikov
Karin Eesmaa
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.