Õpetajate ja hoidjate digipädevuste arendamine Väikeses Päikeses 

Õpetajate ja hoidjate digipädevuste arendamine Väikeses Päikeses 

Digipädevused on olulised õppimiseks, tööks ja aktiivseks ühiskonnaelus osalemiseks. Hariduses on ühtviisi tähtsad nii digipädevuste mõistmine kui ka teadmine, kuidas seda arendada. Väikese Päikese õpetajad ja lapsehoidjad on väga nutikad ja innovatsioonile avatud, seega peavad nad loomulikus ja vajalikuks oma digipädevuste arendamist. Lastega töötades on oluline olla suunanäitaja ning lapse tuleviku vajadusi ja eesmärke toetav, digimaailmas orienteerumine on sealjuures olulise tähtsusega.

Digipädevusi loetakse üheks kaheksast võtmepädevusest ning hõlmab suure hulga digitehnoloogiavahendite vilunud ja kriitilist kasutamist nii teabe saamiseks ja suhtlemiseks kui ka probleemide lahendamiseks – ja seda kõigis eluvaldkondades.

Et selle pädevuse olemust paremini mõista, on Euroopa Komisjon välja töötanud E-oskuste Euroopa raamistiku kodanikele (DigComp), mis on jagatud viieks valdkonnaks: info- ja andmekirjaoskus, suhtlus ja koostöö, digisisu loomine, turvalisus, probleemilahendus.

Väikese Päikese töötajatele piisavate digipädevuste andmine on äärmiselt oluline loomaks turvalist ja süsteemset  digiõpet: viimane OECD uuring näitas, et 18 % koolitajatest ja õpetajatest tunneb, et vajab õpetamiseks paremaid IKT oskusi ja 16 % leiab, et vajab lisateadmisi tööks vajalike uute tehnoloogiate valdkonnas.

Väike Päike koolitab oma õpetajaid, lapsehoidjaid ja teisi töötajaid ning annab neile igakülgset abi ja tuge. Meie lapsehoidudes ja lasteaedades on tööl haridustehnoloog, kellega koostöös valmivad huvitavad projektid ja põnevad digiõppelahendused. Õpetajate digipädevuste arendamine on üks viiest Väikese Päikese fookusteemast õppeaastal 2019/2020.

Veel infot – õpetajate digipädevus

Kristi Stahl
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.