VARAJANE MÄRKAMINE ON LAPSE ARENGU ALUS

VARAJANE MÄRKAMINE ON LAPSE ARENGU ALUS

Igal lapsel on unikaalsed vajadused, võimed ja isiksus, seetõttu on oluline toetada tema arengut varajases eas ja teha seda mõtestatult. Väike Päike lähtub oma tegevuses alati lapse eripäradest ja huvidest. Usume, et koostöös õpetaja, lapsevanema ja tugispetsialistidega saavutab iga laps oma parima potentsiaali ning loob tulevikule tugeva vundamendi. Pere toetamisel tugineme mõistmisele, teaduspõhisele lähenemisele, mitte hinnangutele.

Tugiteenused pakuvad vajalikku tuge erinevustele reageerimiseks, võimaldades lapsel avastada ja arendada oma võimekusele parimal viisil. Spetsialisti poole pöördumiseks ei pea laps olema tugeva erivajadusega, vaid võib vajada abi suhtlemis-, keele-, eneseregulatsiooni-, õpioskuste toetamisel või millegi muuga. Tugiteenuste eesmärk on luua lapsele soodne keskkond, kus ta saab avastada maailma, õppida iseennast tundma ning arendada vajalikke oskusi, mis aitavad tal edukalt elus hakkama saada. Varajane sekkumine võib aidata ennetada või leevendada võimalikke raskusi, tagades lapsele tugeva aluse õppimiseks ja suhtlemiseks.

Ülevaade meie olemasolevatest ja lähiajal lisanduvatest tugiteenustest:

LAPSEVANEMA NÕUSTAMINE TOETAB LAPSE HEAOLU

Väikese Päikese lapsevanemate nõustaja Mari Kummer toetab eelkooliealiste laste vanemaid erinevatel lapse arengu või lasteia- ja hoiuga seotud teemadel. Maril on pikaajaline lasteaiaõpetaja kogemus ning praegu töötab igapäevaselt Väike Päike ja Viimsi Lasteaia õppejuhina. Alushariduse spetsialisti nõustamine aitab Sinul olla teadlikum lapsevanem ning saada ülevaade kodu ja lasteaia koostöövõimalustest.

Mõned näited, millega nõustamisele pöörduda:

  • Kuidas muuta lasteaia- või hoiuga kohanemine lapsele võimalikult sujuvaks?
  • Mis vahe on Montessori ja Waldorf pedagoogikal?
  • Kuidas last toetada, kui lapsel on raskusi sõprade leidmisel või teda narritakse?
  • Sinu laps peab lasteaia lõunasel puhkeajal magama, kuigi tal pole selleks enam vajadust – mida teha?
  • Kuidas toetada lapse eneseteenindamise oskuste arengut?

ERIPEDAGOOG TEEB ÜHE OSKUSE VÄIKSEMATEKS TÜKKIDEKS

Eripedagoog võtab ühe arengut vajava oskuse ja teeb selle väiksemateks tükkideks, et lapsel oleks parem uusi teadmisi omandada. Eripedagoog hindab lapse kognitiivset võimekust ja eakohast arengut valdkondades nagu taju-, tähelepanu- ja keskendumisprotsessid, õppimine, peenmotoorika ja sotsiaalsed oskused. Väikese Päikese eripedagoog Krista Kalberg on viimased 15 aastat töötanud lasteaedades ja koolis erinevate arenguliste väljakutsetega lastega. „Kõige tähtsam, mida olen elult õppinud, on see, et iga inimene on eriline ja terviklik, võibolla väike või suur, aktiivsem või pasiivsem, kuid just nii isepärane, nagu ta hetkel on,“ ütles Krista.

Krista kohandab arengukeskkonda ja meetodeid, lähtudes iga lapse individuaalsetest vajadustest. Kui laps omastab teadmisi rohkem visuaalide abil, siis ta kasutab erinevaid pilte, skeeme või graafikuid. Aga kui laps õpib läbi praktiliste kogemuste, siis ta teeb rohkem käelisi tegevusi. Krista teeb tihedalt koostööd lapsevanemaga, et pakkuda erinevaid meetodeid ja harjutusi, mida kasutada ka kodus.

LOGOPEED TOETAB KÕNE- JA KEELEARENGUT

Logopeed aitab märgata ja jälgida varajases eas kõne- ja keelearenguga seotud märke ning võimalikke probleeme. Meie logopeed Liis Avarmaa on töötanud selles valdkonnas viimased 18 aastat. Logopeed toetab oma harjutustega lapse diktsiooni, kõne ja keele arengut. Liisi sõnul on logopeedi töövahenditeks aegumatu ja alati kasutusel peegel, pulgakesed keele õigesse asendisse viimiseks või masseerimiseks, suled ja kõrred, millega puhumisharjutusi teha. Kui lapsevanemana soovid ka lihtsalt kinnitust saada, et lapse kõne on korras ja teete kõike õigesti, siis soovitame samuti logopeedi juurde pöörduda. Logopeedi konsultatsioonile on oodatud nii lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed.

MÄNGUTERAPEUT AITAB LAPSEL VÄLJENDADA TUNDEID, MÕTTEID JA KOGEMUSI

„Mäng on lapse kõige loomulikum viis, kuidas oma maailma tunnetada,“ ütles meie mänguterapeut ja eripedagoog Krista Kalberg. Tema eesmärk on aidata lapsel areneda just talle sobilikus suunas ja toetada lapse oskuste arengut nii, et tal oleks lihtsam tulevikus toime tulla. Mänguteraapia pakub lapsele võimalust väljendada oma tundeid, mõtteid ja kogemusi turvalises ja toetavas õhkkonnas, ilma et ta peaks tundma pinget end sõnaliselt väljendada. Mänguteraapia aitab toime tulla lapse erinevate stressiallikate, õpi- ja käitumisprobleemide, enesehinnangu tõstmise ja tunnete mõistmisega. Krista kasutab kohtumistel erinevaid vahendeid nagu liiv, savimass, väikesed kujud, käpiknukud, joonistamis- ja maalimisvahendid, muusika, kostüümid ja nii edasi. Tegevusteks on lugude jutustamine, loo visualiseerimine, liikumine, rollimängud ja palju muud. Mänguterapeut Krista Kalberg ootab 3–12aastaste laste vanemaid esmavisiidile, et kaardistada ära lapse toetuspunktid ja luua talle sobilik tegevusplaan.

TEGEVUSTERAPEUT KESKENDUB LAPSE IGAPÄEVA TOIMINGUTE TOETAMISELE

Märtsist lisandub meie tugiteenuste hulka esmakordselt tegevusteraapia, kus keskendutakse lapse igapäeva toimingutele ja oskustele, mis vajavad lisatoetust. Teraapiat hakkab läbi viima tegevusterapeut Helly Brügel. Ta kasutab erinevaid tegevusi ja mänge, et stimuleerida lapse arengut. Näiteks, kui laps vajab abi eneseteenindamise oskuste toetamisel, nagu riietumine või söömine, siis tegevusterapeut näitab lapsele, kuidas söögiriistasid hoida või talvekombet selga ja jalanõusid jalga panna. Samuti, kui lapsel on raskusi peenmotoorika oskustega, siis harjutused võivad olla järgmised: väikeste detailide värvimine, nööpide kinnitamine või sõlmede tegemine. Siiski vastav tegevusplaan kujuneb välja iga lapse individuaalsest vajadusest.

PSÜHHOLOOG TOETAB LAPSE TUNNETE JUHTIMIST

Psühholoog aitab lapsel mõista tundeid, kuidas neid väljendada ja edaspidi juhtida. Ta loob turvalise keskkonna, kus lapsed saavad avameelselt rääkida oma muredest ja rõõmudest. Kui lapsel on tekkinud käitumisprobleemid, kurvameelsus või on muutunud kinnisemaks kui varem, siis spetsialist võib kasutada erinevaid tunnete juhtimise või lõdvestusharjutusi. Samuti annab psühholoog praktilisi soovitusi, kuidas lapsevanem saab ka kodus toetada oma last.

UJUTAMISE JA MASSAAŽI MÕJU BEEBI ARENGULE

Beebi ujutamine esimestel kuudel on justkui vastsündinu pöördumine tuttavasse keskkonda. Soe vesi rahustab, taandab sündimisest tingitud muhud ja toetab vereringet. Samuti beebil on kergem liikuda vees, arendada oma reflekse ja tugevdada seeläbi erinevaid lihaseid ja tunnetada oma keha. Pikaajalise liikumisõpetaja taustaga Tiina-Mai Liiv on tegelenud beebide ujutamisega üle 10 aasta. „Ma ei tegele tagajärgedega, vaid loon beebidele aluse nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt terveks ja tugevaks eluks,“ ütles Tiina-Mai. Ujutamine toetab omakorda beebide edasist võimekust roomata, kõndida ja ujuda. Võimalus imikut enda kodus ujutada on ka perele esimestel kuudel mugav ja ajasäästlik.

Tiina-Mai Liiv teeb lisaks ujutamisele beebi massaaži. See toetab lapse füüsilist arengut esimestel kuudel, suurendades tema paindlikkust ja tugevdades lihaseid. Õrn massaaž kõhule aitab leevendada gaasivalusid. Nagu ka ujutamine, siis massaaž rahustab ja lõdvestab beebit ning soodustab paremat une kvaliteeti. Puudutused tekitavad lapses turvatunnet, et väljendada positiivset emotsiooni ning läbi massaaži saavad vanem ja beebi tugevdada omavahelist usaldussidet. Tiina-Mai ootab 0–6kuuseid beebisid massaaži!

Varajane toetus võib olla oluline samm, et iga laps saaks saavutada oma täieliku potentsiaali ning luua alus terveks ja edukaks tulevikuks. Kui sa soovid teada, kas Sinu lapse areng toimub eakohaselt ja õiges suunas, siis julgustame võtma ühendust tugispetsialistiga, kellega koos saab üle vaadata, kuidas olla lapsele toeks väga olulisel arenguteel.

LIHTNE JA MUGAV BRONEERIMISSÜSTEEM

Sellest aastast on Väikese Päikese tugiteenused lihtsasti leitavad uuest broneerimissüsteemist, kus saad valida paari liigutusega vajaliku tugispetsialisti ja sobiliku aja.

LAPSEVANEMA KOOLI UUS KAVA

Viime kolmandat hooaega läbi koolitussarja Lapsevanema Kool, kus räägime erinevatel lapse arengut toetavatel teemadel oma ala spetsialistidega. Näiteks esimesel poolaastal oli üheks külaliseks Avatud Kooli eripedagoog Anneli Võsandi, kus ta rääkis erivajaduse varajase märkamise olulisusest. Kuula vebinari järele siit. Mais kavas oleva veebiloengu teema on „Lapsevanema ärevus enne kooli – kuidas see mõjutab lapse heaolu?“, mida avab psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel. Kõik vebinarid ja podcastid on lapsevanematele tasuta kuulamiseks. Selle poolaasta kava on avalik – uudista teemasid ja külalisi siit.

Alusharidus loob tuleviku!

Birgit Anette Bibikov
Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike blogipostituste jagamise, refereerimise ja avaldamise tingimused.