Logopeed-kõnearendus
Logopeed

Logopeed-kõnearendus

  • Vanus: 3-10a
  • Asukoht: Kesklinn
  • Kestus: 45min lapsega + vajadusel 15min vanemaga
  • Tugispetsialist: Liis Avarmaa
  • Hind: 30€

Esmasele konsultatsioonile on oodatud nii lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Konsultatsioonil selgitakse välja edasise kõnearendusliku töö vajadus.

Logopeedi tund sisaldab 45 minutit tööd lapsega, vajadusel kuni 15 min vestlust vanemaga toimunud tunnist ning soovitused koduseks harjutamiseks.

Kõnearenduse individuaaltunnis tegeletakse kõne erinevate valdkondadega (hääldamine, sõnavara, grammatika, morfoloogia, jutustamisoskus) ning psüühiliste protsesside arendamisega mänguolukorras. Kõnearendusliku töö sisu ja võtete valik oleneb lapse vanusest ja kõne arengu tasemest.