Logopeed-kõnearendus
Logopeed

Logopeed-kõnearendus

 • Vanus: 3-10a
 • Asukoht: Kesklinn
 • Kestus: 45min lapsega + vajadusel 15min vanemaga
 • Tugispetsialist: Liis Avarmaa
 • Hind: 25€-30€

Logopeedi konsultatsioonile on oodatud nii lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Konsultatsioonil selgitakse välja edasise kõnearendusliku töö vajadus.

LOGOPEEDI VIRTUAALNE KONSULTATSIOON 3-10A LASTELE

Kestus 30 min, hind 25 €

Virtuaalne nõustamine toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne vahendusel Skype, Messenger, Viber, WhatsAppi vms rakenduse abil.

Konsultatsiooni käigus toimuvad olenevalt probleemist järgmised tegevused:

 • Vestlus lapsevanemaga
 • Vestlus lapsega (võimalusel)
 • Mängulised tegevused lapsega (piltide, raamatute, mänguasjade, interaktiivsete vahendite  jms abil)
 • Lapse ja vanema omavahelise suhtluse jälgimine
 • Lapse kõne ja mitteverbaalse suhtlusoskuse hindamine
 • Esmase hinnangu andmine ning  otsuse tegemine edasise kõneravi vajalikkuse osas

Kõneravi virtuaalne seanss 3-10a lastele

Kestus 30 min, hind 25 €

Virtuaalne nõustamine toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne vahendusel Skype, Messenger, Viber, WhatsAppi vms tehnilist lahendust kasutades.

Kõneravi raames tegeletakse erinevate häälduspuuete, kõnehäirete ning lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega seotud probleemide kõrvaldamisega. Sõltuvalt raviplaanist toimuvad seansi käigus järgmised tegevused:

 • Õppemängud (piltide, raamatute, mänguasjade, interaktiivsete materjalide jms abil)
 • Harjutused hääldusaparaadi aktiviseerimiseks ja selle liikuvuse parandamiseks
 • Hääldusharjutused
 • Harjutused sõnavara arendamiseks ja lausete laiendamiseks
 • Eelharjutused lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks
 • Harjutused lugemis- ja kirjutamisoskuse parandamiseks

Aja broneerimiseks täida Väike Päike kodulehel registreerimisvorm.