Logopeed-kõnearendus
Kõneravi, Logopeed

Logopeed-kõnearendus

 • Vanus: 2-10a
 • Asukoht: Kesklinn
 • Kestus: 45-60min
 • Tugispetsialist: Liis Avarmaa
 • Hind: 45-55€

Logopeedi konsultatsioonile on oodatud nii lasteaiaealised kui ka algklasside lapsed. Konsultatsioonil selgitakse välja edasise kõnearendusliku töö vajadus. Kõnearenduse individuaaltunnis tegeletakse erinevate hääldus- ja kõnehäirete ning lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega seotud probleemide kõrvaldamisega.
Logopeedi konsultatsioonid ja individuaaltunnid toimuvad nii kontakttundidena Väike Päike Kesklinna Lastehoius (Tuukri 11, Tallinn) kui ka virtuaalselt. Virtuaalne nõustamine toimub kliendile ja nõustajale sobival eelnevalt kokkulepitud ajal videokõne Zoom rakenduse vahendusel.

LOGOPEEDI KONSULTATSIOON 3-10A LASTELE

Kontaktnõustamine 45-60min, hind 55 €
Virtuaalne nõustamine  30 min, hind 55 €

Konsultatsiooni käigus toimuvad olenevalt probleemist järgmised tegevused:

 • Vestlus lapsevanemaga
 • Vestlus lapsega (võimalusel)
 • Mängulised tegevused lapsega (piltide, raamatute, mänguasjade, interaktiivsete vahendite  jms abil)
 • Lapse ja vanema omavahelise suhtluse jälgimine
 • Lapse kõne ja mitteverbaalse suhtlusoskuse hindamine
 • Esmase hinnangu andmine ning  otsuse tegemine edasise kõneravi vajalikkuse osas

KÕNEARENDUSE INDIVIDUAALTUND 3-10A LASTELE

Kontakttund 45min, hind 50 €
Virtuaalne tund  30 min, hind 45 €

Kõnearenduse individuaaltunni sisu: tegeletakse kõne erinevate valdkondadega (hääldamine, sõnavara, grammatika, morfoloogia, jutustamisoskus, lugemis- ja kirjutamisoskus) ning psüühiliste protsesside arendamisega mänguolukorras. Kõnearendusliku töö sisu ja võtete valik oleneb lapse vanusest ja kõne arengu tasemest.

 • Õppemängud (piltide, raamatute, mänguasjade, interaktiivsete materjalide jms abil)
 • Harjutused hääldusaparaadi aktiviseerimiseks ja selle liikuvuse parandamiseks
 • Hääldusharjutused
 • Harjutused sõnavara arendamiseks ja lausete laiendamiseks
 • Eelharjutused lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseks
 • Harjutused lugemis- ja kirjutamisoskuse parandamiseks

Aja broneerimiseks täida Väike Päike kodulehel registreerimisvorm.